Polityka i społeczeństwo

Korzyści z funduszy unijnych dla badań i rozwoju

Mimo postępów w dziedzinie badań i rozwoju w Polsce i na świecie, fundusze przeznaczone przez duże przedsiębiorstwa na działania badawczo-rozwojowe pozostają skromne – wynika z raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pomimo, że wydatki te wynoszą blisko 12,6 mld zł, wsparcie finansowe jest niewielkie w porównaniu z potencjałem.

Raport Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący finansowania przedsięwzięć dużych firm w Polsce w latach 2015-2020 przedstawia znaczący wpływ funduszy unijnych. Programy NCBR otrzymały dofinansowanie zgodnie z Poddziałaniem 4.1.3 – Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wyniki tego raportu otwierają nowe możliwości dla przedsiębiorstw, aby móc wykorzystać unijne fundusze na rozwój.

Według danych opublikowanych w raporcie, w 2021 roku w Polsce funkcjonowało 3660 dużych firm niefinansowych, zatrudniających ponad 3,2 mln osób. Te przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju, a także na postęp naukowy. W 2019 roku duże podmioty przeznaczyły około 12,6 mld zł na projekty z zakresu badań i rozwoju. Co więcej, aż 82 proc. z nich finansowało te projekty ze swoich własnych zasobów. Ponadto, przedsiębiorstwa starają się o dofinansowanie ze środków publicznych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby wspierać swoją działalność badawczo-rozwojową.

Kto ma szansę na dofinansowanie?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie finansowego wsparcia na działalność naukowo-badawczą. W latach 2015-2021 łączna kwota dofinansowania wyniosła 8 mld zł, z czego 811 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, warto wiedzieć, że skuteczni przedsiębiorcy to przede wszystkim:

Badania wykazały, że największą skuteczność w aplikowaniu o dotacje wykazują firmy posiadające działy B+R, przedsiębiorstwa prowadzące współpracę naukową oraz firmy duże prowadzące eksport, odpowiednio z wskaźnikami 69%, 70% i 84%. Co więcej, wyższą skutecznością w aplikacjach o dotacje wykazują się przedsiębiorcy z województw lubuskiego i warmińsko-mazurskiego, co wynika z niskiej liczby wniosków na jednego beneficjenta.

Raport wskazał, że duże przedsiębiorstwa, które otrzymują dofinansowanie, mają ograniczone szanse na skorzystanie z kolejnych możliwości finansowych. Wynika to z obowiązków związanych z wykonywaniem wcześniej rozpoczętych projektów, które zazwyczaj pochłaniają wiele czasu.

Nie ulega wątpliwości, że duże firmy odgrywają kluczową rolę w rozwoju nauki. Przemawia za tym wzrost wsparcia finansowego, jakie otrzymują ze strony NCBR, a także wzrost wsparcia finansowego z ich własnych środków. Ponadto, duże przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do prowadzenia projektów jako liderzy, niż do poszukiwania pomocy od partnerów. Takie działania przyczyniają się do rozwoju nauki w Polsce.

Ponadto, firmy wykorzystują najnowsze technologie, aby wspierać swoje prace badawcze. Przykładowo, wiele dużych firm wykorzystuje wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i sztuczną sieć neuronową do tworzenia nowych rozwiązań. Jest to szczególnie przydatne w zastosowaniach przemysłowych, w których możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie.

Badania wskazują, że w 2019 roku przedsiębiorstwa starannie wybierały inwestycje w B+R, przede wszystkim w projekty związane z naukami technicznymi i inżynieryjnymi. Zainteresowanie wzbudzały także projekty o wysokich kosztach i strategicznym charakterze, których celem jest rozwiązywanie złożonych wyzwań.

Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa przeznaczały odpowiednie fundusze na rozwój B+R. Finansowanie prac rozwojowych stanowiło w 2019 roku największy udział w całości środków przeznaczonych na badania i rozwój (72,5%).

Fundusze unijne są kluczem do sukcesu wielu firm. W ciągu ostatnich pięciu lat dofinansowanie było wykorzystywane do realizacji projektów z branży IT, energetycznej, chemicznej, motoryzacyjnej, logistycznej, medycznej, spożywczej i innych. Wsparcie finansowe pozwoliło na znaczne zwiększenie skali działalności w wymienionych sektorach, a tym samym przyczyniło się do polepszenia warunków ekonomicznych w kraju.

Fundusze unijne są kluczem do sukcesu wielu firm. Wspierają one rozwój przedsiębiorstw, zarówno tych małych jak i dużych, poprzez przekazywanie dotacji na różnego rodzaju projekty. Z danych NCBR wynika, że od 2015 roku dofinansowanie projektów z udziałem dużych przedsiębiorstw wyniosło 6,98 mld zł, co stanowi ogromną wartość wsparcia finansowego. Dzięki niemu możliwa była realizacja projektów w sektorach takich jak: energetyczny, chemiczny, motoryzacyjny, logistyczny, medyczny, spożywczy, a także IT. Wsparcie to pozwoliło na znaczne zwiększenie skali działalności w wyżej wymienionych sektorach, a tym samym przyczyniło się do poprawy warunków ekonomicznych w kraju.

Ponadto, wsparcie w postaci funduszy unijnych stanowi również dodatkową motywację dla firm do inwestowania w obszary badań i rozwoju. Przyznane dotacje pozwalają na szybszy i bardziej efektywny rozwój, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw.

Podczas trwania programu uczestnicy mieli możliwość aplikowania o wsparcie finansowe w ramach wielu programów NCBR. Najczęściej wybieranymi programami były Szybka Ścieżka (1498 wniosków), Projekty aplikacyjne (236 wniosków), Regionalne agendy naukowo-badawcze (118 wniosków), DEMONSTRATOR (97 wniosków) i BIOSTRATEG (66 wniosków).

Polscy przedsiębiorcy dbają o rozwój badań i rozwoju, w czym jest to widoczne w skali europejskiej. Dwie polskie firmy – CD Projekt S.A. i Asseco znalazły się w zestawieniu liderów pod względem nakładów na B+R, wynoszących odpowiednio 79,2 mln euro i 24 mln euro. Na poziomie krajowym do największych inwestorów należą: Asseco (890 mln zł), Brenntag Polska (254 mln zł), Comarch SA (230 mln zł), CD Projekt (165 mln zł) oraz Fibrain (66,2 mln zł).

Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Poddziałania 4.1.3 – Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” to nie tylko środki finansowe, ale także skuteczne wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dalszego rozwoju. Z danych z 2018 roku wynika, że przedsiębiorcy, którzy skutecznie skorzystali z Programu, zanotowali znaczny wzrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego roku. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogli także uzyskać międzynarodowe uznanie dzięki realizacji wielu rozwojowych i innowacyjnych projektów.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM