Polityka i społeczeństwo

Zbigniew Ziobro spotkał się z Związkiem Podhalan – komunikat

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro spotkał się dziś, 20 lipca, z przedstawicielami Związku Podhalan, w celu omówienia możliwości wsparcia stowarzyszeń działających na rzecz promocji i rozwoju regionów. Związek Podhalan został wybrany jako przykład skutecznej działalności na rzecz ochrony i kultywowania tradycji oraz wieloletniego zaangażowania w kształtowanie kultury.

Związek Podhalan jest stowarzyszeniem, które przez lata wspierało region z wielkim zaangażowaniem – poprzez promocję małej Ojczyzny i budowanie więzi społecznych. Niestety, wsparcie finansowe jest niewystarczające, co uniemożliwia im wzmocnienie i rozwój działań na rzecz regionu. Dlatego też potrzebne są zmiany w prawie, które pozwolą im uzyskać stałe i skuteczne wsparcie finansowe.

Zbigniew Ziobro podkreślił znaczenie stowarzyszeń, które bronią wartości patriotycznych, dbają o lokalne tradycje i kulturę. – Jesteśmy pewni, że nasz projekt legislacyjny wywrze pozytywny wpływ na góralską społeczność – powiedział. – Górale są wyjątkową i ważną częścią naszej tożsamości narodowej, dlatego mamy ogromny szacunek dla ich działalności – dodał.

Minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik przedstawił podczas spotkania swoją propozycję dotyczącą zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. Projekt poselski, który powstał dzięki współpracy Michała Wójcika i Zbigniewa Ziobro, zyskał szerokie poparcie.

Dzięki nowym przepisom państwo będzie mogło wspierać organizacje pożytku publicznego, które są zaangażowane w długoterminowe działania promujące kulturę i tradycje regionu.

Państwo będzie wspierać działalność kulturalną stowarzyszeń regionalnych, takich jak Związek Podhalan, które od co najmniej 40 lat dbają o ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa naszej Ojczyzny. Co roku organizacje te będą mogły ubiegać się o stosowne wsparcie.

Spotkanie stanowiło okazję do podkreślenia, że działalność kulturalna tych stowarzyszeń jest nieoceniona i niezwykle istotna dla kultywowania polskich tradycji. Dlatego państwo powinno wspierać je odpowiednim finansowaniem.

Związek Podhalan to wyjątkowe stowarzyszenie, którego historia sięga aż do 1904 roku, kiedy to został założony Związek Górali. Po wielu latach powstał w 1919 roku Związek Podhalan, który do dzisiaj gromadzi w swoich szeregach tradycjonalistów i zwolenników odrębności kulturowej regionu. Obecnie skupia on ponad kilka tysięcy członków, a w całym kraju można znaleźć ponad 80 oddziałów, ognisk oraz akademickich i młodzieżowych grup Związku Podhalan.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych na swoim serwisie. Należy zauważyć, że odpowiedzialność za publikowane treści ponosi nadawca komunikatu, zgodnie z artykułem 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM