Biznes i finanse

Wsparcie rządowe dla realizacji inwestycji drogowych w Małopolsce

Raport „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce” wykazał, że większość polskich przedsiębiorstw objętych interwencją w ramach polityki spójności odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę wyniku finansowego, wzrost produktywności oraz wyższy poziom zatrudnienia.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że zarząd Województwa Małopolskiego otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 21 lipca 2023 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał umowy dotyczące dofinansowania budowy obwodnic Brzeszcz i Zielonek. Kwota wsparcia rządowego dla tego projektu wyniesie 75 mln zł.

Kolejnym krokiem w realizacji tej inwestycji będzie podpisanie umowy na budowę obwodnic przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Dzięki temu mieszkańcy województwa skorzystają z nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości ich życia.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kluczowe wsparcie dla samorządów w budowie, remoncie i przebudowie dróg, co zapewnia mieszkańcom w wielu regionach naszego kraju zwiększony komfort i bezpieczeństwo. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał dzisiaj umowy, które pozwolą na realizację setek kilometrów inwestycji. To ważny krok w kierunku ożywienia gospodarczego i zaspokojenia długo oczekiwanych przez społeczeństwo potrzeb.

W ciągu następnego etapu budowy obwodnicy Zielonek, droga wojewódzka numer 794 zostanie wydłużona o około 2 kilometry. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD wynosi 35 mln złotych, jednakże wartość całego zadania oszacowano na 50 milionów złotych. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to trzeci kwartał 2026 roku.

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z planem, a realizację obwodnicy Zielonek poprzedzi szereg niezbędnych prac przygotowawczych, w tym wykonanie nowych dróg dojazdowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz budowa systemu kanalizacji deszczowej.

Droga wojewódzka nr 933 wkrótce doczeka się obwodnicy Brzeszcz, która będzie miała około 3 km długości. Inwestycję wspiera RFRD, przyznając dofinansowanie w wysokości 39,6 mln zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 66 mln zł. Inwestycja ma zostać ukończona w I kwartale 2027 roku.

Przyszła obwodnica Brzeszcz będzie miała 3 km długości. Rząd przyznał dofinansowanie w wysokości 39,6 mln zł, natomiast całkowity koszt zadania szacowany jest na 66 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji to I kwartał 2027 roku.

W październiku 2022 roku Rada Ministrów podpisała umowę na dofinansowanie trzech inwestycji w województwie małopolskim, które zostały zgłoszone przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Te trzy inwestycje to obwodnice w Brzeszczach, Zielonkach i Szczurowie, którym przypadła łączna kwota dofinansowania z RFRD w wysokości 110 milionów złotych. Umowa zakłada dofinansowanie inwestycji w Szczurowie kwotą 35,4 miliona złotych.

W ramach listy zadań obwodnicowych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, 45 obwodnic zgłoszonych przez samorządy wojewódzkie oraz 6 obwodnic zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu, otrzyma dofinansowanie w wysokości 2,4 mld zł.

W ramach projektu RFRD woj. małopolskie otrzymało środki na realizację 1319 zadań gminnych i powiatowych w ciągu lat 2019-2023 na 1 450 km dróg lokalnych. Łączna wartość przyznanych środków wynosi ponad 1,1 mld zł.

Realizacja tych zadań wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców woj. małopolskiego.

W 2019 roku za pośrednictwem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowano 283 zadania o długości 323 km, kwota dofinansowania wyniosła 324,8 zł.

Rok 2020 przyniósł kolejny wzrost wsparcia, kwota 202,5 mln zł dofinansowała 294 zadania o długości 308 km.

Ponadto w 2021 roku wsparcie wyniosło 226,5 mln zł i objęło 254 zadania o długości 324 km.

Rok 2022 to kwota 202,7 mln zł dofinansowania 193 zadań o długości 277 km.

Kolejnym etapem był 2023 rok, kiedy wsparcie finansowe wyniosło 191,7 mln zł i zostało przeznaczone na dofinansowanie 169 zadań o długości 218 km.

19 lipca 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych, które polegały wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Województwo małopolskie otrzymało dofinansowanie w wysokości około 73 mln zł, dzięki czemu możliwe było zrealizowanie 162 zadań o długości 129 km.

Środki finansowe na poziomie 34,8 mln zł zostały przeznaczone w 2021 roku na poprawę bezpieczeństwa pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach. Dzięki wsparciu finansowemu udało się wybudować lub odnowić aż 173 przejścia dla pieszych oraz zrealizować 126 zadań.

Województwo małopolskie weszło w plan realizacji projektu RFRD, którego zakres obejmuje przebudowę ul. Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej w Krakowie oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego.

Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 21,5 mln zł i został sfinansowany przez rząd województwa małopolskiego.

RFRD przyznało 382,4 mln zł dofinansowania na realizację 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu, które są siedzibami wojewody lub sejmiku województwa. Łączna wartość tych projektów wynosi 983 mln zł.

PAP SA zapewnia, że komunikaty publikowane w serwisie są wysyłane w oryginalnej treści, bez wprowadzania zmian. Jednocześnie nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM