Biznes i finanse

ED INVEST SA (6/2022) Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.

Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) przekazuje listę akcjonariuszy którzy, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie, dysponowali po nie mniej niż 5 % głosów:

1. Zofia Egierska

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 4 074 921

% udział w liczbie głosów na ZWZ – 47,39%

% udział w ogólnej liczbie głosów – 41,12%

2. Jerzy Dyrcz

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 3 585 650

% udział w liczbie głosów na ZWZ – 41,70%

% udział w ogólnej liczbie głosów – 36,18 %

5. PKO Fundusz Parasolowy

Liczba głosów przysługująca z zarejestrowanych akcji – 938 752

% udział w liczbie głosów na ZWZ – 10,92%

% udział w ogólnej liczbie głosów – 9,47%

Na ZWZ zarejestrowano łącznie 8 599 323 akcji, z których przysługiwało tyle samo głosów, stanowiących 86,78% ogólnej liczby głosów. Z pakietu 2 477 337 akcji – 20% kapitału zakładowego, będących w posiadaniu ED invest SA, spółka nie wykonuje praw udziałowych stosownie do art. 364§2 KSH

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM