Biznes i finanse

Nowa droga krajowa nr 94 w Olkuszu – przebudowa już wkrótce!

Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka oraz starosta bielski wytyczają najważniejsze obszary, w których samorządy powiatów powinny szukać finansowania dla swoich projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Transport publiczny, drogi i szpitale to te najważniejsze dziedziny, w których samorządy powiatów powinny szukać wsparcia.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Mieszkańcom Olkusza mamy wspaniałą nowinę! Ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi krajowej nr 94, która zostanie rozbudowana na długości 4,4 km. Już teraz możemy zapewnić, że pojazdy będą mogły płynnie poruszać się na tej trasie, gdyż ruch tranzytowy i lokalny zostanie oddzielony. Potwierdza to wydana decyzja ZRID oraz przygotowana dokumentacja projektowa.

Mieszkańcy OIkusza w woj. małopolskim od wielu lat czekali na przebudowę drogi krajowej, która przebiega przez miasto. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że zostanie ona wykonana w ramach rządowej Trasy Dotrzymanego Słowa. To doskonały przykład tego, jak rząd wspiera Polaków, inwestując w infrastrukturę drogową i kolejową, poprawiając ich jakość życia.

DK94 zostanie przebudowana na dwujezdniową trasę o klasie GP (główny ruch przyspieszony), wytrzymującą obciążenia 11,5 tony na oś. Na odcinku od ul. Staromiejskiej do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską powstaną nowe skrzyżowania i przejścia podziemne, a także kładka dla pieszych, połącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ul. Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, powstanie dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu znajdzie się skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, zaś pod nim będzie prowadziła droga krajowa. Dodatkowo, przebudowa obejmie pięć skrzyżowań na DK94: z ul. Gwarków i Wspólną, z ul. 20. Straconych i Mickiewicza, z ul. Wiejską i Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego, które będą również wyposażone w sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie nowe rondo turbinowe.

Inwestycja zapewni mieszkańcom lepsze bezpieczeństwo i wygodę. Wzdłuż trasy powstaną nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz rowerowe, a także ekrany akustyczne w celu poprawy komfortu życia w okolicy. Dodatkowo zostanie wybudowane i zmodernizowane oświetlenie, które zwiększy widoczność pieszych. Ponadto, w ramach inwestycji, zostanie poprawione odwodnienie terenu oraz przebudowane niektóre lokalne drogi wzdłuż DK94.

Przebudowa DK94 stwarza możliwość lepszego połączenia województwa małopolskiego i śląskiego. Trasa ta łączy Kraków, Zagłębie i Śląsk, a także jest jedną z pięciu dróg (A4 Katowice – Kraków, DK44 Tychy – Kraków, DK79 Kraków – Jaworzno i DW780/DW934 Kraków – Mysłowice), oferujących bezpośrednie połączenie tych trzech rejonów.

Badania Generalnego Pomiaru Ruchu wskazują, że DK94 przez Olkusz jest codziennie użytkowana przez ponad 33 tysiące pojazdów, co stanowi wzrost w stosunku do wcześniejszych lat o 25%. Przebudowa drogi DK94 zapewni lepszą płynność ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników.

PAP SA przekazuje komunikaty w takiej formie, jak zostały im dostarczone przez nadawcę, bez wprowadzania do nich żadnych modyfikacji. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatów, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM