Biznes i finanse

BORYSZEW SA (50/2022) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki („Decyzja”), oraz raportów wcześniejszych, Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku ZM SILESIA złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczące wszystkich tytułów wykonawczych, o których była mowa w raporcie bieżącym nr 49/2022, tj. za okresy od grudnia 2013 roku do grudnia 2014 roku.

Złożenie zarzutów zawiesza z urzędu postępowanie egzekucyjne.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM