Polityka i społeczeństwo

Polska i Tajwan łączą siły: Nowe możliwości technologiczne dla obu krajów

Wiceminister Piechowiak spotkał się z przedstawicielami tajwańskiego biznesu, aby omówić szczegóły współpracy i wymienić doświadczenia. Celem spotkań było wzmocnienie współpracy gospodarczej i technologicznej między Polską a Tajwanem.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod przewodnictwem wiceministra Grzegorza Piechowiaka zapoczątkowało współpracę gospodarczą i technologiczną z Tajwanem. Spotkania miały na celu wzmocnienie istniejących relacji pomiędzy firmami zarówno polskimi, jak i tajwańskimi.

Głównymi tematami spotkań były porozumienia o współpracy pomiędzy Exatel S.A. a Chunghwa Telecom Company, wymiana doświadczeń oraz współpraca inwestycyjna i technologiczna m.in. w dziedzinie mikroelektroniki. Delegacja tajwańskiego biznesu i administracji przywiozła do Polski innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wpłyną na rozwój Polskiego rynku.

Wiceminister Piechowiak skomentował spotkania słowami: „Efektem naszych działań będą wymierne korzyści dla firm i przedsiębiorców zarówno z Polski, jak i Tajwanu. Współpraca ta pozwoli na wzmocnienie relacji gospodarczych i technologicznych pomiędzy obu krajami”.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod przewodnictwem wiceministra Grzegorza Piechowiaka współpracuje z Tajwanem, aby umożliwić polskim i tajwańskim firmom wymianę doświadczeń oraz współpracę inwestycyjną i technologiczną w dziedzinie mikroelektroniki. Spotkania z przedstawicielami tajwańskiego biznesu i administracji umożliwiły przywiezienie do Polski nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Wiceminister Piechowiak potwierdził, że spotkania zaowocują wymiernymi korzyściami dla firm i przedsiębiorców z Polski i Tajwanu, a współpraca ta wzmocni relacje gospodarcze i technologiczne pomiędzy obu krajami.

Dzięki podpisanemu memorandum of understanding, Exatel S.A. i Chunghwa Telecom Company będą w stanie wykorzystać swój potencjał i wizjonerskie podejście, by tworzyć nowe możliwości współpracy gospodarczej. To porozumienie jest symbolem ich wspólnej determinacji w wysiłkach na rzecz osiągnięcia sukcesu, a także przykładem dla innych polsko-tajwańskich przedsięwzięć. Wiceminister Grzegorz Piechowiak zaznaczył, że współpraca między obiema firmami może przynieść korzyści zarówno stronom, jak i całemu regionowi.

Firmy rozważają ściśle współpracować w wielu obszarach, w tym w cyberbezpieczeństwie, badaniach i rozwoju (R&D) oraz technologii SDN (Software-Defined Network). Umowa pozwoli polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu na zdobycie dostępu do rynków azjatyckich i dalszego wzrostu międzynarodowego. Chunghwa Telecom Company jest największą tajwańską firmą telekomunikacyjną i liderem technologii 5G. Jest to pierwsza tego typu współpraca pomiędzy spółkami technologicznymi z Polski i Tajwanu.

Polska i Tajwan współpracują w ramach biznesu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Tajwańskie Ministerstwo Finansów współpracują w celu promocji współpracy gospodarczej Polski i Tajwanu. Wiceminister Grzegorz Piechowiak przybył na okrągły stół biznesowy, który miał miejsce w maju 2021 roku, aby porozmawiać z przedstawicielami wiodących firm z Tajwanu, dotyczących branży telekomunikacyjnej, technologii 5G i półprzewodników. Wybrane firmy, takie jak Compal Electronics, Pegatron, Wistron NewWeb, Quanta Cloud Technology i Airoha Technology, wspierały przedsiębiorczość polskich partnerów. Klaster SINOTAIC zapewnił wsparcie dla firm telekomunikacyjnych, a Mikroelektronika, Elektronika i Fotonika zaprezentowała potencjał współpracy w sektorze półprzewodników.

Polski rząd i tajwańscy przedsiębiorcy wspólnie pracują nad zwiększeniem wzajemnych inwestycji. Obie strony dążą do przyciągnięcia tajwańskich inwestorów, którzy wnoszą wysoce zaawansowane technologie, szczególnie z sektora półprzewodników i elektromobilności. Już teraz, firmy z tajwańskim kapitałem w Polsce stworzyły ponad 3000 miejsc pracy, a nasze cele są zdecydowanie wyższe. – powiedział Grzegorz Piechowiak, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych podczas polsko-tajwańskiego okrągłego stołu biznesowego.

Podczas spotkania z przedstawicielem Narodowej Rady Rozwoju, wiceminister omówił możliwości współpracy obu krajów w obszarach inwestycji, wysokich technologii, półprzewodników oraz budowy innowacyjnych łańcuchów dostaw.

Polska pragnie podejmować współpracę z Tajwanem w celu opracowania zaawansowanych urządzeń opartych na technologii GaN, nowego materiału półprzewodnikowego, który może zastąpić tradycyjny krzem. Przewiduje się, że wykorzystanie tego nowego tworzywa pozwoli na stworzenie mniejszych i bardziej wydajnych ładowarek.

Wiceminister Piechowiak wyraził nadzieję na uzyskanie wsparcia administracji Tajwanu w celu nawiązania współpracy między Siecią Łukasiewicz – IMiF (Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki) i tajwańskimi producentami. Ponadto zaznaczył, że są także zainteresowani współpracą w zakresie edukacji i szkolenia kadr dla sektora półprzewodników.

Polska i Tajwan zamierzają w przyszłości wzmocnić swoją współpracę gospodarczą, współdziałając w takich obszarach, jak innowacje technologiczne, przemysł cyfrowy, handel i inwestycje. Polska pomaga również Tajwańczykom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Dzięki systematycznej współpracy gospodarczej między Polską a Tajwanem obie strony będą mogły wykorzystać swoje mocne strony do współpracy w innowacjach technologicznych, przemyśle cyfrowym, handlu i inwestycjach. Współpraca ta wzmacnia również łączące je więzi gospodarcze i kulturowe.

Polska i Tajwan są zaangażowane w wzmocnienie współpracy gospodarczej. W ciągu najbliższych lat planuje się wymianę delegacji biznesowych, wymianę studentów i ekspertów, a także wspólne konferencje i seminaria. Ma to na celu wzmocnienie kontaktów biznesowych między Polską a Tajwanem.

Polska i Tajwan współpracują w dziedzinie gospodarki od wielu lat, a obie strony cieszą się z dobrze ugruntowanej relacji ekonomicznej. Obecnie współpraca ta ma się jeszcze bardziej rozwinąć, wykorzystując obustronne siły i możliwości. Polska i Tajwan mają nadzieję na dalsze wzmocnienie swojej współpracy gospodarczej i kulturalnej w przyszłości.

Od września 2022 r. w Polsce działa grupa robocza, której celem jest wzmocnienie współpracy między Polską a Tajwanem w zakresie mikroelektroniki. Przykłady inwestycji tajwańskich firm na terenie Polski są obecnie widoczne – Iron Force z Zabrza produkuje systemy bezpieczeństwa pasywnego dla samochodów, natomiast Tex Year w Gnieźnie produkuje kleje. Niezwykle istotnym elementem jest również dystrybucja i serwis tajwańskiego sprzętu komputerowego, jak choćby Acer czy ASUS.

Polsko-tajwańska współpraca w obszarze mikroelektroniki jest wzmacniana przez wymianę kulturową i naukową. Oba kraje współpracują w dziedzinie badań naukowych i technologicznych, a także wspierają wymianę studentów i naukowców.

Uwaga: PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w komunikatach publikowanych w serwisie. Oryginalna treść komunikatu pozostaje bez zmian. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z ustawą o prawie prasowym, art. 42 ust. 2. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM