Nauka i technologie

Równość twórczości: Prawdziwe statystyki dotyczące ilości książek napisanych przez kobiety i mężczyzn

Zaledwie sto lat temu, kobiety odgrywały marginalną rolę w świecie literatury. Na każde 20 wydanych książek, jedna była zasługą kobiecego autora. Po dziś dzień, proporcje stają się coraz bardziej zrównoważone, co jest oznaką postępu społecznego. Badania opracowane przez kilka milionów polskich i niemieckich autorów, potwierdzają, że autorstwo jest jednym z najważniejszych wskaźników równości płci.

Badacze z Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej przeprowadzili badania dotyczące rozkładu płci autorów książek polskich i niemieckich od 1800 roku do 2021 roku, a także słów kluczowych w tytułach.

Prof. Adam Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej, wyjaśnił, że autorstwo książek może być uważane za jeden z najlepszych i najbardziej stabilnych wskaźników równości w Europie Środkowej, gdzie granice państw i systemy walutowe ulegały ciągłym zmianom przez ostatnie 200 lat.

„Sytuację bieżącą i skalę zmian mogą ujawnić dopiero analizy wielkich zbiorów danych w długim przedziale czasowym. Wielkie dane są niewrażliwe na spektakularne wykładniki statusu kobiet, np. eksponowane stanowiska w polityce czy nagrody” – tłumaczą naukowcy w przygotowywanej do druku monografii.

Badania wykazały, że w ostatnich latach kobiety i mężczyźni równo tworzą książki. Ich liczba wzrasta w podobnym tempie.

Niedawne badania wykazały, że liczba książek, które tworzą kobiety i mężczyźni, zwiększyła się w ostatnich latach. Wyniki pokazały, że liczba książek napisanych przez oba te grupy wzrasta w podobnym tempie.

Badania wykazały także, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni publikują w tym samym tempie. Wyniki pokazują, że w wielu przypadkach obie grupy tworzą praktycznie tyle samo książek.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM