Biznes i finanse

Ekologiczna przyszłość Mysłowic: nowy budynek NCBR

Mieszkańcy Mysłowic będą mieli okazję być częścią czegoś wyjątkowego – najnowocześniejszego w Polsce społecznego budynku wielorodzinnego. Powstał on dzięki wspólnej inicjatywie DMDmodular p.s.a. i Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, który zwiększył swoje zasoby o 29 w pełni wykończonych, nowoczesnych mieszkań.

W przeciwieństwie do tradycyjnych budynków, przy ulicy Karola Miarki w Mysłowicach powstaje wyjątkowy obiekt w technologii modułowej 3D. Wszystkie 56 modułów, tworzących kubaturę budynku, zostały wyprodukowane w fabryce. Od instalacji, stolarki, mebli kuchennych po wyposażenie łazienek, wszystko jest przygotowane do użytku, dzięki czemu budowa trwała zdecydowanie krócej. Co więcej, zminimalizowano ryzyko przestojów w pracach budowlanych. Na powierzchni od 45 do 68 m.kw. znajduje się łącznie 29 mieszkań.

„Nowoczesny budynek w formie modułowej jest dla nas technologicznym skokiem w przyszłość. Pozwoli on nam przeprowadzić rewitalizację społeczną w dzielnicy. Chcemy, żeby  stał się też impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie komunalnym” – powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Inwestycja w Mysłowicach jest częścią długoterminowego planu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo. Budynek przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło swój wieloletni plan mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej i procesowej, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. Budynek w Mysłowicach jest wyrazem tej inwestycji, która ma na celu zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, z wykorzystaniem finansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentnego Rozwoju.

Inwestycja w Mysłowicach stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia celów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, których celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo. Realizacja tego projektu oznacza, że zużycie energii zostanie zmniejszone, a emisje gazów cieplarnianych zostaną ograniczone.

W 2020 r. NCBR uruchomiło postępowanie mające na celu opracowanie innowacyjnych technologii budowy szybkich i dobrze wycenionych obiektów mieszkalnych. Chodziło o stworzenie rozwiązań, które pomogą w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych, a ponadto wspierają wysiłki na rzecz ochrony środowiska i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

„Opracowany w innowacyjnej technologii modułów 3D budynek będzie produkował z odnawialnych źródeł więcej energii niż zużywa na wszystkie potrzeby mieszkańców” – tłumaczył Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

„Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów” – przekonywał Wojciech Racięcki.

Dyrektor wyjaśnił, że budynek wykonano głównie z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace zostały opracowane przez ekspertów i naukowców, których zespół powołała firma DMDmodular p.s.a. w porozumieniu z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Zespół ekspertów wykorzystał nowatorskie technologie, wykorzystując bardzo wysoką wydajność i jakość materiałów wtórnych.

Dyrektor podkreślił, że budynek został zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i wysokiej jakości surowców wtórnych. Zespół składający się z ekspertów i naukowców został powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Zastosowane rozwiązania w budynku są wyjątkowo energooszczędne i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownikom.

„W ramach przedsięwzięcia, organizowanego przez NCBR, opracowaliśmy demonstrator wielorodzinnego budynku, który może być modelowym rozwiązaniem dla każdej jednostki samorządu w Polsce. Nowatorski charakter budynku wyraża się w synergii walorów technologicznych, użytkowo-społecznych, ekologicznych i ekonomicznych” – tłumaczyła Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało budynek.

Prezes DMDmodular stwierdza, że produkcja modułów w fabryce przyczynia się do dostarczania mieszkań w gotowej postaci, bez względu na nieprzyjazne środowisku i uciążliwe dla otoczenia prace budowlane. Wszystkie moduły są przetransportowane i skonfigurowane w ostatecznym kształcie budynku, a mieszkańcy otrzymują mieszkania, które są w pełni wykończone i wyposażone.

Prezes DMDmodular zaznacza, że produkcja modułów w fabryce pozwala na dostarczanie wykończonych mieszkań, bez konieczności wykonywania uciążliwych dla środowiska prac budowlanych. Gotowe moduły są dostarczane na miejsce transportem drogowym, skonfigurowane w finalnym kształcie budynku, a mieszkańcy dysponują komfortowymi i luksusowo wykończonymi mieszkaniami.

„Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące” – powiedziała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. 

Budynek będzie wyposażony w innowacyjne rozwiązania, mające na celu optymalizację zużycia energii i wody. Inwestycja zaoferuje m.in.: wydajne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci na poziomie aż 95% oraz sufitowe systemy chłodząco-ogrzewające, magazyn energii cieplnej, odzysk energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji, a także system odzysku wody opadowej z dachu, wykorzystywanej do nawadniania okolicznego terenu. Wszystkie te elementy będą połączone z zaawansowanym systemem BMS, służącym do zarządzania budynkiem.

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, budynek zostanie poddany szeregowi testów i badań, w celu sprawdzenia efektywności systemów zarządzania energią i wodą.

Konstruktorzy budynku są pewni, że ich rozwiązanie jest świetnym wzorem, który można wykorzystać w wielu miejscach w Polsce, zwiększając tym samym standard budynków socjalnych.

Użyteczne i ekologiczne budynki powstają w ramach trzech głównych przedsięwzięć: społecznym, senioralnym i jednorodzinnym. Autorskie technologie projektowe i wykonawcze zostały przygotowane przez zespoły składające się z naukowców, inżynierów i architektów. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumi, budynek jednorodzinny we Włocławku, a budynek funkcji społecznej w Mysłowicach. Miasta te stały się strategicznymi partnerami tego przedsięwzięcia, którym udało się wybudować pełnowartościowy model technologii. Po zakończeniu budowy budynek zostanie przekazany miastu na użytek mieszkańców.

Projekt „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” został zrealizowany w ramach programu pozakonkursowego pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji Strategii Europejskiego Zielonego Ładu” w ramach poddziałania 4.1.3 Programu Inteligentny Rozwój. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ten czerpie zasoby ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co pozwala nam na jego realizację. Zgodnie z tym, jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakie dają nam sponsorzy.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM