Polityka i społeczeństwo

Rycerze Powstania Warszawskiego: Upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości serdecznie zaprasza na wyjątkową wystawę, upamiętniającą 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ekspozycja „Jesteście z rodu rycerzy… Bohaterowie Powstania Warszawskiego z rodzin Towarnickich, Leopoldów i Romockich” wzbogaci Państwa wiedzę o wydarzeniach tamtych dni. Wystawę można oglądać w galerii plenerowej przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, by uczcić bohaterskich obrońców naszego miasta!

Chociaż wspominanie okresu niemieckiej okupacji na polskich ziemiach jest zazwyczaj związane z bohaterami ruchu oporu, warto też przyjrzeć się kilku wybitnym postaciom polskiego podziemia, by docenić ich indywidualne osiągnięcia i zrozumieć ich znaczenie dla zbiorowej walki społeczeństwa przeciwko okupantowi.

Ta wystawa to pełen uznania hołd dla pięciu powstańców warszawskich, którzy z wielkim bohaterstwem walczyli o wolność Ojczyzny. Tadeusz Towarnicki ps. „Naprawa”, Adam Towarnicki ps. „Sas”, Stanisław Leopold ps. „Rafał”, Andrzej Romocki ps. „Morro” i Jan Romocki ps. „Bonawentura” tworzyli szeregi Zgrupowania „Radosław”, a w walce brali udział w batalionach „Zośka”, „Parasol” i „Pięść”. Pochodzili z rodzin spokrewnionych ze sobą, co jeszcze bardziej podkreśla ich wyjątkowy patriotyzm i męstwo.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przybliża losy pięciu bohaterów przed wybuchem II wojny światowej i ich zaangażowanie w konspirację w latach poprzedzających Powstanie Warszawskie. Druga część poświęcona jest udziałowi „Naprawy”, „Sasa”, „Rafała”, „Morro” i „Bonawentury” w powstańczym zrywie, a także okolicznościom ich śmierci.

Autentyczne fotografie

Do przygotowania wystawy zostały wykorzystane autentyczne fotografie pochodzące z rodzinnych archiwów Jana Leopolda i Stefana Romockiego, a także z kolekcji Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Harcerstwa.

Motto wystawy pochodzi z listu, który Paweł Romocki napisał do swoich dorastających synów, Andrzeja i Jana, w przeddzień rocznicy Powstania Styczniowego w 1939 roku: „Jesteście z rodu rycerzy, którzy są związani z Rzeczypospolitą i jej sprawami. Musimy kultywować ducha szlachetności w nas samych”.

Dziś składamy hołd tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Przypominając sobie ich poświęcenie, nie zapominajmy także o ich rodzinach, które poniosły ogromną stratę w imię wyższych ideałów.

PAP SA informuje, że komunikaty publikowane w serwisie są w takiej samej formie, w jakiej zostały dostarczone przez nadawcę i nie są w żaden sposób modyfikowane. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM