Polityka i społeczeństwo

Sukces dla Interreg: Podpisano pierwszą umowę na dofinansowanie projektu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Stowarzyszenie Euroregion Nysa otrzyma ponad 5,5 mln euro z Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia, które będą przeznaczone na realizację projektów mających na celu wzmocnienie integracji mieszkańców, instytucji i organizacji z obu stron granicy.

„Rola mikroprojektów w rozwoju pogranicza jest bardzo ważna. Liczę, że kolejne unijne fundusze wzmocnią współpracę transgraniczną we wszystkich obszarach życia społecznego, takich jak: kultura i dziedzictwo, edukacja czy usługi publiczne” – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Pierwsza umowa na dofinansowanie projektu z programu Interreg 2021-2027 jest ważnym krokiem w kierunku wsparcia regionów transgranicznych i ich ludności. W ramach programu MFiPR wspiera małe projekty, których celem jest zwiększenie współpracy transgranicznej i wymiany kulturowej.

Środki z Funduszu Małych Projektów (FMP) mogą być przeznaczone na istotne dla regionu działania takie jak: kultura, edukacja, sport, działalność społeczna i promocja. Te projekty pomagają w zacieśnianiu współpracy między regionami po obu stronach granicy.

Podpisana umowa na dofinansowanie projektu z programu Interreg 2021-2027 jest wyrazem wsparcia ze strony MFiPR dla transgranicznych społeczności. Poprzez realizację tego programu, chcemy wspierać wymianę kulturową i wzmacniać współpracę między regionami.

Finansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) może pomóc w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji, kultury, sportu i działalności społecznej. Będzie to stanowić ważny krok w kierunku wzmocnienia współpracy międzynarodowej i wymiany kulturowej.

Wsparcie MFiPR w programie Interreg 2021-2027 jest wyrazem naszego zaangażowania w budowę silnych transgranicznych relacji. Poprzez wsparcie finansowe, chcemy wspomóc lokalne społeczności w realizacji swoich projektów.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM