Polityka i społeczeństwo

Bezpieczeństwo na granicy Polski – WOT na straży

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej z dumą informuje, że od blisko dwóch lat żołnierze WOT są zaangażowani w ochronę polskiej granicy. Ich aktywne wsparcie dla Straży Granicznej w bezpiecznej i spokojnej działalności ma na celu wzmocnienie odporności mieszkańców przygranicznych na zagrożenia hybrydowe. W związku z otwartym konfliktem w regionie, WOT dostosowały swoje szkolenia do współczesnych potrzeb pola walki. Terytorialsi są cały czas szkoleni, aby przygotować się na najbardziej skomplikowane sytuacje i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom swoich „małych Ojczyzn”, jak i całego kraju.

Żołnierze WOT to odważni i lojalni obrońcy polskiej granicy, którzy są gwarancją bezpieczeństwa narodowego. Pragną oni również wspierać partnerów i przyjaciół w Europie i na świecie w walce z zagrożeniami hybrydowymi. Jako przywódcy wojskowi WOT dążą do zapewnienia równowagi w regionie Europy Środkowej, aby zapewnić stabilność i wzajemne zaufanie.

Według gen. bryg. Macieja KLISZA, Dowódcy Terytorialsów, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są odpowiedzialni za bezpieczeństwo granicy już od ponad 700 dni. 1 Podlaska i 2 Lubelska Brygada OT wzięła na siebie ten ciężar odpowiedzialności, wykonując zadania w obszarach graniczących z Białorusią. Prawie połowa żołnierzy Terytorialsów realizowała swoje zadania na granicy, wspierając Straż Graniczną, Policję, wojska operacyjne, a także lokalną społeczność. Dzięki skutecznym rozwiązaniom, wojskowi Terytorialscy z sukcesem wypełniają swoje doktrynalne zadania.

Od 3 września 2021 roku Terytorialsi są w stałym służbie na polskiej granicy wschodniej. Operacja pk. „Silne Wsparcie” została przeprowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu przygranicznego przed zagrożeniami hybrydowymi. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT prowadzą patrole piesze i kołowe, wspomagane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, z wykorzystaniem noktowizorów, termowizji oraz Bezzałogowych Statków Powietrznych Fly Eye. W nocy patrolowana jest również przygraniczna rzeka Bug, a na wybranych odcinkach granicy używane są maszty oświetleniowe. Obecnie w działaniach wspierających uczestniczy blisko 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, gotowych do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia.

Począwszy od 2023 roku, w pasie przygranicznym będą odbywać się planowe szkolenia rotacyjne i zintegrowane Terytorialsów. Ma to na celu zapewnienie żołnierzom możliwości rozwijania swoich umiejętności w działaniach w rejonie przygranicznym oraz poznawania specyfiki takich działań.

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2 Lubelskiej Brygady OT biorą czynny udział w operacji pk. „Bezpieczne Podlasie”, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa RP. Wspierają i zabezpieczają działania 12 Brygady Zmechanizowanej i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, a także wykorzystują znajomość własnego terenu, aby przeprowadzać patrole złożone m.in. z Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK. Co więcej, żołnierze odwiedzają także miejscowości leżące na trasach patroli, w celu przekazania mieszkańcom informacji na temat aktualnej sytuacji.

Koncepcja utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza, zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej 24 września 2022 roku w Kolnie, jest istotnym elementem budowania zdolności operacyjnych oraz wzmacniania bezpieczeństwa Państwa. W jej ramach utworzono 19 Nadbużańską Brygadę OT, 20 Przemyską Brygadę OT oraz po dwa bataliony z 1 Podlaskiej Brygady OT i 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT. Głównymi zadaniami tych jednostek będzie wspieranie i współdziałanie z lokalnymi Strażami Granicznymi w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej granicy kraju.

Dbając o bezpieczeństwo naszych lokalnych społeczności, koncentrujemy się na wzmocnieniu systemu zapobiegania i reagowania na zagrożenia. Z przyjemnością wspieramy mieszkańców w ich codziennych wysiłkach na rzecz ochrony swoich małych Ojczyzn. Oprócz tego staramy się wspierać ich działania mające na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

Pierwsza i najważniejsza nasza rola to zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi. Jesteśmy dumni, że możemy wykonywać tę ważną funkcję, aby chronić nasz naród.

PAP SA udostępnia komunikaty publikowane w serwisie, bez zmian w ich treści. Wszyscy nadawcy komunikatów ponoszą pełną odpowiedzialność za jego zawartość, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM