Polityka i społeczeństwo

Audyt wewnętrzny – nowy projekt badawczy wspierający przedsiębiorców

Wszystkim zainteresowanym osobom zalecamy wypełnienie Formularza MK i przesłanie go na wskazany adres e-mailowy do 1 września br. Wszyscy uczestnicy otrzymają wyniki badania i zostaną zaproszeni do warsztatów, których celem będzie określenie potrzeb szkoleniowych w zakresie kompetencji audytowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkie jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty wspierające działalność audytową. Pragniemy wspólnie zbudować nowoczesny i kompleksowy system wsparcia osób prowadzących audyt wewnętrzny.

Ministerstwo Finansów zapewnia wsparcie w procesie wypełnienia Formularza MK oraz ogólne wsparcie w zakresie realizacji projektu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu, które pozwoli zobaczyć, jakie są zdania na temat kluczowych kompetencji audytora wewnętrznego.

Umożliwi to poznanie preferencji interesariuszy audytu wewnętrznego oraz samych audytorów wewnętrznych.

Dzięki Państwa opiniom możliwe będzie dostosowanie polityki koordynacji audytu wewnętrznego w zakresie kompetencji osób prowadzących audyt wewnętrzny do potrzeb sektora finansów publicznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym badaniu i wyrażenia swojej opinii na temat kompetencji audytora wewnętrznego.

Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć oczekiwania interesariuszy audytu wewnętrznego oraz samych audytorów wewnętrznych.

Uzyskane wyniki pozwolą nam na zoptymalizowanie polityki koordynacji audytu wewnętrznego w kontekście rozwoju kompetencji osób prowadzących audyt wewnętrzny w sektorze publicznym.

Aby dowiedzieć się więcej o badaniu, wejdź na stronę internetową Kolejny etap prac nad Modelem kompetencyjnym osób prowadzących audyt wewnętrzny (https://www.gov.pl/web/finanse/kolejny-etap-prac-nad-modelem-kompetencyjnym-osob-prowadzacych-audyt-wewnetrzny). Znajdziesz tam szczegółowe informacje, a także Formularz MK zawierający mapę kompetencji.

Formularz należy wypełnić i wysłać na adres email: kompetencjeaw@mf.gov.pl najpóźniej do 1 września 2023 roku.

Uwaga: Wszelkie informacje publikowane na stronie PAP są przekazywane bez zmiany ich treści i jakości. Autorzy odpowiedzialni są za zawartość swoich materiałów, zgodnie z art. 42 ust. 2 Prawa Prasowego.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM