Polityka i społeczeństwo

Rządowa dopłata 35 mln zł na budowę nowego komunalnego budynku w MRiT/Otwocku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza z radością, że 90 rodzin wkrótce zamieszka w nowym budynku komunalnym w Otwocku przy ul. Sikorskiego. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z tego wspaniałego projektu, który jest sfinansowany przez rząd pod przewodnictwem ministra Waldemara Budy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii serdecznie zaprasza 90 rodziny do nowego budynku komunalnego w Otwocku przy ul. Sikorskiego. Pragniemy, aby mieszkańcy cieszyli się z tego przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane przez rząd pod kierownictwem ministra Waldemara Budy.

Program wsparcia komunalnego budownictwa czynszowego pozwala mieszkańcom Otwocka o umiarkowanych dochodach na korzystanie z lokali wykonanych w standardzie „pod klucz” i wyposażonych w biały montaż. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnia, że środki są przeznaczane nie tylko w województwie mazowieckim, ale także w całym kraju, aby zapewnić pomoc osobom, które nie spełniają kryteriów programu Pierwsze Mieszkania ani nie są w stanie wziąć kredytu lub wynająć mieszkania na warunkach rynkowych.

Otwock doczeka się nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego, wybudowanego dzięki dotacji w wysokości 34,6 mln zł. Inwestycja będzie obejmowała 90 lokali o dobrym standardzie i przystępnym czynszu, wśród których znajdą się także pięć przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wartość całej inwestycji wynosi 40,8 mln zł, co oznacza, że dotacja z budżetu państwa stanowi aż 85% całości.

Fundusz Dopłat do budownictwa oferuje bezzwrotne wsparcie, które pozwala na zwiększenie liczby lokali mieszkalnych, przeznaczanych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gminy i instytucje mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji.

Inwestorzy mogą teraz skorzystać z dodatkowych ułatwień, takich jak możliwość zwiększenia wsparcia finansowego nawet o 20 proc. w trakcie realizacji inwestycji, co pozwala na elastyczne radzenie sobie z nagłymi wzrostami cen surowców i kosztów robót. Dodatkowo, gmina nie musi angażować własnych środków finansowych na początku inwestycji.

Instrument finansowy jest współfinansowany przez budżet państwa za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Technologii oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który dostarcza bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat.

Budownictwo komunalne w województwie mazowieckim jest szeroko promowane w celu poprawy warunków mieszkaniowych. Zgodnie z wnioskami złożonymi w latach 2007-2015, województwo mazowieckie otrzymało 79 mln zł dofinansowania, z których powstało 2 407 lokali mieszkalnych. Te działania stanowią ważny krok w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Województwo mazowieckie ma za sobą sukces w budownictwie komunalnym. W latach 2007-2015 wspierano 88 projektów, które pozwoliły na stworzenie 2 407 lokali mieszkalnych dla mieszkańców województwa. Dzięki 79 mln zł dofinansowania, mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą cieszyć się lepszymi warunkami mieszkaniowymi.

Od 2016 do 2023 roku z województwa mazowieckiego uzyskano zgodę na 162 wnioski wsparcia, dzięki czemu powstała okazja do przeprowadzenia inwestycji w wysokości 457 mln zł. Inwestycje te pozwoliły na stworzenie 2759 lokali mieszkalnych, 4 mieszkań chronionych, 100 miejsc w noclegowniach oraz 94 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

Ponad 1,65 mld zł z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. już zostało rozdysponowane dla 178 instytucji, aby wesprzeć powstanie 7 286 nowych lokali mieszkalnych, 302 miejsc w schroniskach dla bezdomnych oraz 160 w noclegowniach. Program ten stanowi ważny krok w celu zapewnienia mieszkańcom kraju lepszych warunków życia.

Nowy program mieszkaniowy wprowadza szereg korzystnych rozwiązań dla gmin. Fundusz Dopłat umożliwia dofinansowanie projektów mieszkaniowych, zwiększając maksymalny poziom do 80%. Dodatkowo gminy mogą skorzystać z nowych narzędzi, takich jak Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, które wspierają realizację lokalnych działań mieszkaniowych.

Oprócz finansowego wsparcia, nowy program mieszkaniowy pozwala na łatwiejszy dostęp do mieszkań i zapewnia lepszy dostęp do informacji, w tym do danych dotyczących lokalnych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo zachęca gminy do współpracy i wykorzystania wspólnych zasobów dla realizacji wspólnych celów.

1. 8,8 tys. mieszkań zostało oddanych do użytkowania dzięki dotacjom uzyskanym z programu MRiT;

2. 3,8 tys. mieszkań zostało oddanych do użytkowania m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

W 2022 r. MRiT wprowadziło znaczące zmiany, które wpłynęły na zwiększenie skali działania programu. Wśród nich znalazło się m.in. możliwość otrzymania wsparcia finansowego na inwestycje bez angażowania środków gminy oraz zwiększenie wsparcia do 20 proc. w zależności od cen materiałów i kosztów wykonania robót.

Efektem tych działań było oddanie do użytku 12,6 tys. mieszkań w latach 2021-2022. 8,8 tys. z nich zostało wybudowanych dzięki dotacjom uzyskanym z programu MRiT, a 3,8 tys. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

Kolejne inwestycje są w toku, a wyniki ich realizacji będą widoczne w kolejnych latach. Zmiany w programie MRiT pozwolą na szybsze i skuteczniejsze tworzenie mieszkań, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności.

Program MRiT wprowadza też innowacyjne rozwiązania, które zapewnią lepszą jakość mieszkań, zgodną z przepisami i standardami budowlanymi. Jego celem jest też zwiększenie dostępności do nowych mieszkań oraz wsparcie dla mieszkańców w wyborze odpowiedniej lokalizacji.

Łącznie, w 2021 i 2022 roku, 8 664 lokali komunalnych, 3 790 mieszkań społecznych czynszowych oraz 114 mieszkań chronionych otrzymało dofinansowanie z Funduszu. Ponadto, 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach również skorzystało z wsparcia.

Dotacje z Funduszu do 2021 i 2022 roku przewyższały sumę dofinansowania z lat 2014 i 2015 razem wziętych. W 2014 r. zakwalifikowano 121 wniosków, zaś w 2015 r. – 163. Kwota dofinansowania w ciągu dwóch lat nie przekroczyła 97,5 mln zł.

Kwota dofinansowania w 2021 i 2022 roku z Funduszu wyniosła 2,2 mld zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z dofinansowaniem z lat 2014-2015, który wynosił 97,5 mln zł.

W 2021 i 2022 roku Fundusz dofinansował 8 664 lokali komunalnych, 3 790 mieszkań społecznych czynszowych, 114 mieszkań chronionych, 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z przepisami ustawy o prawie prasowym. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM