Polityka i społeczeństwo

Innowacje w samorządach – Rozwiązania dla JST na wyzwania 21. wieku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) do udziału w cyklu spotkań pt. „Innowacje w samorządach. Wyzwania, narzędzia i metody pracy”. W trakcie tych warsztatów będzie można podsumować działania Agencji skierowane do JST, wspólnie wypracować wytyczne do tworzenia nowych instrumentów wsparcia dla administracji samorządowej oraz zidentyfikować obszary, w których samorządy mogą szukać innowacji.

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, aby wzięli udział w naszych spotkaniach, które są skierowane zarówno do osób zarządzających, jak i pracowników z dziedzin, w których innowacje będą najważniejsze w najbliższych latach. Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części – informacyjnej i warsztatowej.

Aby wspomóc proces wymiany doświadczeń, PARP zachęca do wystawienia do siedmiu osób ze wszystkich działów urzędu miasta, w tym z wydziałów środowiska, gospodarki, smart city, rozwoju, transportu, zdrowia oraz spółek miejskich, których celem jest realizacja niektórych działań miasta, np. Zarządu Dróg Miejskich.

Podczas spotkań przedstawimy Podręcznik pracy z innowacjami dla samorządów, opracowany na bazie doświadczeń programu pilotażowego GovTech inno_LAB przez firmę HugeThing. Omówimy wybrane obszary związane z rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań w samorządach, które są kluczowe dla tego procesu.

Korzyści z udziału w spotkaniu:

PARP zachęca do udziału w spotkaniu stacjonarnym lub oglądania transmisji online z pierwszej części spotkania. Udział w spotkaniu stacjonarnym jest ograniczony, a decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć wybrane obszary, kluczowe dla rozwijania innowacyjnych rozwiązań w samorządach, takie jak: innowacje, których najbardziej potrzebują JST, wyzwania, przed którymi stoją JST, narzędzia i metody przydatne w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań oraz dobre praktyki wypracowane w projektach realizowanych przez JST. Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję poznać wiele nowych informacji o innowacjach i przydatnych narzędziach, co przyczyni się do rozwoju kompetencji i wiedzy.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM