Polityka i społeczeństwo

Ingersoll Rand przekazuje milion dolarów na pomoc humanitarną Ukrainie

DAVIDSON, N.C.–(BUSINESS WIRE)– W ramach wsparcia osób dotkniętych kryzysem w Ukrainie spółka Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR) nawiązała partnerstwo ze Światowym Programem Żywnościowym USA (WFP USA) w celu zapewnienia pomocy żywnościowej w Ukrainie. Ingersoll Rand, globalny dostawca rozwiązań przemysłowych i z zakresu tworzenia przepływów o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw, przeznaczył 250 000 $ na wsparcie prowadzonych przez Światowy Program Żywnościowy ONZ awaryjnych dostaw żywności i przeznaczył dodatkowe 250 000 $ z darowizn pracowników. Ponadto spółka zobowiązała się przekazać kolejne 500 000 $ w postaci kluczowych produktów, które mają pomóc w zapewnieniu ludności Ukrainy wody, odpowiednich warunków sanitarnych i reagowaniu w sytuacji katastrofy.

Światowy Program Żywnościowy ONZ jest największą na świecie organizacją humanitarną, która ratuje życie w sytuacjach nagłych i zapewnia pomoc żywnościową, aby torować drogę do pokoju, stabilizacji i dobrostanu osób mierzących się ze skutkami konfliktów, katastrof i zmian klimatycznych. Pomoc finansowa spółki Ingersoll Rans i jej pracowników pomoże Światowemu Programowi Żywnościowemu ONZ bezpośrednio pomóc ludziom pozostającym w Ukrainie i uciekającym do sąsiednich krajów. Dotychczas agencja zgromadziła zapasy żywności, które pozwolą zapewnić wsparcie 3 milionom ludzi w Ukrainie przez miesiąc.

Oświadczenie prezesa i dyrektora generalnego Vicenta Reynala:

„Wszystko, co robimy, jest podporządkowane celowi wyrażonemu hasłem >>Lean on us to help you make life better (Możesz na nas polegać – pomożemy ci ulepszyć twoje życie)<<. W zeszłym tygodniu zawiesiliśmy wszelkie nowe interesy z rosyjskimi klientami, poza tymi dotyczącymi produktów, które są kluczowe dla zdrowia i dobrostanu. Dzisiaj 16 000 naszych pracowników na całym świecie zebrało się, aby nieść pomoc żywnościową osobom uciekającym przed konfliktem z Ukrainą oraz pozostającym w tym kraju. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć naród ukraiński i pochwalamy liczne wspaniałe działania, jakie nasi pracownicy podjęli do tej pory, do których zalicza się zapewnianie mieszkań ukraińskim uchodźcom i uczenie ich języka, aby mogli radzić sobie w nowych okolicznościach. Wiemy, że nasz wkład i starania naszych pracowników pomogą Ukraińcom w czasie tego kryzysu humanitarnego”.

Ingersoll Rand Inc.

Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), kierując się duchem przedsiębiorczości i poczuciem odpowiedzialności, dąży do poprawy jakości życia pracowników, klientów i społeczności. Klienci polegają na nas ze względu na technologiczną doskonałość naszej firmy w tworzeniu przepływów o kluczowym znaczeniu oraz rozwiązań przemysłowych w ramach ponad 40 uznanych marek, gdzie nasze produkty i usługi sprawdzają się w najbardziej złożonych i trudnych warunkach.

Dzięki codziennemu zaangażowaniu w rozwój wiedzy, produktywności i wydajności nasi pracownicy zdobywają klientów na całe życie. Więcej informacji na stronie internetowej www.IRCO.com.

Światowy Program Żywnościowy

Światowy Program Żywnościowy ONZ jest największą na świecie organizacją humanitarną, która ratuje życie w sytuacjach nagłych i zapewnia pomoc żywnościową, aby torować drogę do pokoju, stabilizacji i dobrostanu osób mierzących się ze skutkami konfliktów, katastrof i zmian klimatycznych.

Światowy Program Żywnościowy USA

Światowy Program Żywnościowy USA, organizacja podlegająca postanowieniom sekcji 501(c)(3) amerykańskiego kodeksu skarbowego z siedzibą w Waszyngtonie, z dumą wspiera misję Światowego Programu Żywnościowego ONZ, mobilizując amerykańskich decydentów, przedsiębiorstwa i osoby prywatne do działania na rzecz globalnego ruchu walki z głodem. Nasze przywództwo i wsparcie pomagają w rozwijaniu trwałej amerykańskiej spuścizny polegającej na zapewnianiu żywności potrzebującym rodzinom na całym świecie.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220318005088/en/

Źródło: Ingersoll Rand Inc.

KONTAKT:

Media:

Misty Zelent

e-mail: mzelent@irco.com

Relacje z inwestorami:

Chris Miorin

e-mail: christopher.miorin@irco.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM