Polityka i społeczeństwo

Konsekwencje jazdy po alkoholu: stracisz samochód od 1 października

Od października zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pijanych kierowców. Według nich sąd będzie mógł orzec przepadek auta, jeśli stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu kierowcy przekroczy 1 promil. Przepadek nie będzie miał miejsca, jeżeli samochód zostanie zniszczony lub poważnie uszkodzony. Ustawa czeka na podpis prezydenta, by wejść w życie.

Niedawno podjęta nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany dotyczące wymaganego poziomu alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, by władze miały prawo dokonać konfiskaty pojazdu. Przepisy, które miały być wdrożone w marcu 2024 roku, wymagały od kierowcy poziomu alkoholu we krwi powyżej 1,5 promila lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Aktualnie, aby władze miały prawo dokonać konfiskaty pojazdu, wystarczy, że kierowca będzie miał powyżej 1 promila alkoholu we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje w sprawie przepadku pojazdu użytego do popełnienia przestępstwa. W takim przypadku, jeżeli pojazd nie jest wyłączną własnością sprawcy lub został sprzedany, darowany albo ukryty po popełnieniu przestępstwa, należy orzec przepadek równowartości pojazdu. Równowartość pojazdu określa się na podstawie wartości podanej w polisie ubezpieczeniowej z roku popełnienia przestępstwa, lub w przypadku braku polisy – średniej wartości rynkowej pojazdu.

Zgodnie z Prawo.pl, w przypadku gdy osoba sprawująca kontrolę nad pojazdem wykonuje czynności służbowe lub zawodowe na rzecz pracodawcy, sąd nie orzeka przepadku pojazdu ani jego równowartości. Zamiast tego, zostanie nałożona nawiązka w wysokości co najmniej 5000 złotych, która zostanie przekazana do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeżeli utrata auta lub jego równowartości jest nieunikniona, sąd nie będzie orzekał w sprawie ich przepadku. Dotyczy to sytuacji, gdy auto zostało zniszczone lub znacznie uszkodzone przez sprawcę.

Jazda po pijanemu jest wysoce niebezpieczna, a za to przestępstwo grożą surowe kary. Osoba, która jedzie po pijanemu, może stracić prawo jazdy i co gorsza, może doprowadzić do wypadku lub tragedii. Zgodnie z polskim prawem, jeśli poziom alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, może to skutkować przepadkiem pojazdu. Ponadto, osoba ta może zostać ukarana grzywną lub nawet ograniczeniem wolności.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM