Polityka i społeczeństwo

Gazeta Wyborczej”: Demaskacja nieprawdziwej publikacji dotyczącej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego RARS

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest dumna z wybrania jej jako partnera logistycznego dla Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wspólne działania mają na celu zapewnienie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. RARS wykorzysta swoje kompetencje zakupowe na rzecz PFRON zgodnie z przepisami Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Samo uruchomienie wypożyczalni planowane jest na wrzesień tego roku. Należy podkreślić, iż informacje zostały przekazane redaktorom Gazety Wyborczej, ale artykuł nie odzwierciedlał faktów, a jego celem było uderzenie w dobre imię Agencji.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest dumna z współpracy z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz umożliwienia dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego. RARS będzie wykorzystywać swoje kompetencje zakupowe w zgodzie z Prawem Zamówień Publicznych, aby pomóc PFRON w uruchomieniu wypożyczalni we wrześniu tego roku. Należy nadmienić, że informacje zostały przekazane redakcji Gazety Wyborczej, ale artykuł zawierał nieprawdziwe dane i zamierzał wyrządzić szkodę dobremu imieniu Agencji.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych odpowiada za zakup materiałów i tworzenie rezerw strategicznych na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów. Takie decyzje często są objęte klauzulą poufności i dotyczą asortymentu wykorzystywanego w wypożyczalniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Agencja zobowiązana jest do uruchomienia rezerwy strategicznej po rozpoczęciu działalności wypożyczalni. Wszystkie materiały zakupione na potrzeby rezerwy strategicznej będą przechowywane w bezpiecznym miejscu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych są obowiązkowe dla wszystkich osób reprezentujących przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach zakupowych, które są prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn.zm). Uczestniczą one w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, jej zawarciu oraz w wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych.

Agencja przy zakupie towarów i usług zawsze wykazuje niezbędną staranność, wybierając produkty, które spełniają określone wymagania, posiadają stosowne certyfikaty i instrukcje techniczne. Konsultuje się też z ekspertami z różnych dziedzin, aby zapewnić długość gwarancji i rękojmi, które zapewnią jakość towaru w przypadku wypożyczenia go innym podmiotom. Tak było również w przypadku zakupów dokonanych dla wypożyczalni.

Dbamy o przestrzeganie wszystkich procedur zakupowych wewnętrznych, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie terminu składania ofert przez kontrahentów do potrzeb finansowych projektu.

Serwis PAP umożliwia publikację wszystkich komunikatów bez jakichkolwiek zmian w ich treści, tak jak są dostarczane przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest jednocześnie odpowiedzialny za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy o Prawie Prasowym. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM