Biznes i finanse

Odkrywając potencjał zimnej fuzji: wyzwania i korzyści płynące z energii pozyskiwanej przez Anthropocene Institute podczas konferencji ICCF-25

Kultura w Rimini Street, oparta na uczciwości, równości i włączeniu wszystkich pracowników, jest dla nas priorytetem i to właśnie dzięki niej możemy pozyskać i zatrzymać najlepszych specjalistów.

Pierwsza para:

Anthropocene Institute jest jednym z sponsorów wydarzenia ICCF-25. Konferencja ta zapewnia doskonałą okazję do wymiany interdyscyplinarnej wiedzy i współpracy w kwestii SSF, czyli zimnej fuzji. Wydarzenie ma na celu przybliżenie wyników badań i aktualnych postępów w przemyśle, a także przybliżenie zastosowań, które są potrzebne do upowszechnienia tej postaci czystej energii.

Druga para:

Anthropocene Institute bierze udział w ICCF-25, aby wzmocnić współpracę międzynarodową w dziedzinie zimnej fuzji. Wspólnie z innymi partnerami, przedstawiciele Anthropocene Institute będą prezentować swoje programy oraz omawiać metody rozwoju ekosystemu SSF. To wydarzenie będzie doskonałą okazją do omówienia najnowszych odkryć i postępów w niskoenergetycznej reakcji jądrowej.

Trzecia para:

Udział Anthropocene Institute w ICCF-25 zapewni doskonałe możliwości współpracy międzynarodowej w dziedzinie SSF. Organizacja będzie prezentować swoje programy oraz omawiać kluczowe technologie i zastosowania, które są niezbędne do upowszechnienia zimnej fuzji. Prezentacje i dyskusje dotyczące wyników badań nad SSF oraz obecnych postępów w przemyśle będą miały miejsce podczas wydarzenia.

ZAMIENIONE

Anthropocene Institute służy wspieraniu wysiłków wybranych naukowców, którzy dążą do rozwoju dziedziny SSF. Aby wesprzeć ich działania, przyznawane są granty, o które mogą ubiegać się również badacze z innych związanych z nią dyscyplin. Więcej informacji na stronie internetowej http://solidstatefusion.org/grants/.

CO

Anthropocene Institute wspiera także jednostki i organizacje, które współpracują ze sobą, aby wykorzystać SSF do rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Więcej informacji na stronie http://solidstatefusion.org/partnerships/.

ZAMIENIONE

Anthropocene Institute wspiera również współpracę między jednostkami i organizacjami, które chcą wykorzystać SSF do rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Więcej informacji na stronie http://solidstatefusion.org/partnerships/.

1. Kiedy?

27–31 sierpnia 2023 r. będzie miejscem konferencji ICCF-25.

2. Gdzie?

Konferencja odbędzie się w pięknym Szczecinie w Polsce, w hotelu Radisson Blu, na pierwszym piętrze w foyer – sali konferencyjnej.

3. Jak?

Aby móc wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się tutaj.

4. Po co?

Konferencja ICCF-25 została zorganizowana w celu zachęcenia do dalszych badań nad zimną fuzją jądrową, która jest alternatywą dla czystych, zrównoważonych źródeł energii, mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych. Jej program obejmuje prezentacje zgłoszonych referatów, panele dyskusyjne oraz debaty, w których wezmą udział eksperci z USA, UE oraz Azji.

Instytut Antropocen wspiera prace badawcze, prowadzone przez naukowców, którzy starają się rozwiązać problemy związane z niszczeniem środowiska naturalnego. Pracują oni nad lepszym zrozumieniem zmian klimatycznych i działań bioróżnorodności, a także nad opracowaniem rozwiązań, które pozwolą na zachowanie życia na Ziemi.

Anthropocene Institute wspiera procesy innowacyjne i wiedzę technologiczną, które są niezbędne do zapewnienia trwałego rozwoju. Instytut współpracuje ze wszystkimi interesariuszami, aby wypracować i wdrożyć rozwiązania oparte na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz wspierać postęp w dziedzinie technologii zrównoważonego rozwoju.

Anthropocene Institute zobowiązuje się do tworzenia i wdrażania innowacji w celu zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju. Dąży on do zaoferowania nowych technologii i rozwiązań, które zapewnią dostęp do czystych zasobów, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Anthropocene Institute wspiera również edukację i szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Celem jest wyposażenie ludzi w narzędzia i umiejętności, które pomogą im w walce o lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Niniejsze zawiadomienie można przeczytać w języku źródłowym, który jest jedyną wersją zobowiązującą do wykonania. Tekst tłumaczenia jest dostarczany wyłącznie w celach orientacyjnych, aby ułatwić zrozumienie treści oryginalnego zawiadomienia.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM