Biznes i finanse

KGHM zapewnia polskiemu rynkowi stabilność finansową – wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. pomimo zmieniających się warunków na światowych rynkach osiągnęła stabilne wyniki produkcyjne i finansowe w pierwszym półroczu 2023 roku. W ciągu tego okresu Grupa KGHM wdrożyła planowane działania biznesowe, inwestując w najwyższy w historii Capex.

„Dzięki skutecznemu zarządzaniu skoncentrowanemu na efektywności oraz optymalizacji kosztów osiągamy nasze cele. Pozwala to, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, na utrzymanie mocnej pozycji na światowych rynkach, ale też na podejmowanie odważnych decyzji inwestycyjnych i poszukiwanie nowych kierunków biznesowych, jak budowa nowych szybów i Warzelni Soli w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz jest filarem gospodarczym Polski” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM zauważył, że działania długoterminowe skoncentrowane na rozwoju Grupy Kapitałowej i jej przeprowadzeniu przez turbulencje na światowych rynkach gospodarczych przyniosły korzyści miedziowemu gigantowi.

Podkreślił również, że strategia długoterminowa pozwoliła KGHM na wypracowanie pozytywnych wyników finansowych i wzmocnienie konkurencyjności na międzynarodowych rynkach.

Ponadto spółka planuje wdrożenie szeregu działań, które będą pozytywnie wpływać na przyszły rozwój firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji, zwiększenie zatrudnienia i rozwój zaawansowanych umiejętności pracowników, przy jednoczesnym dostosowaniu struktury zatrudnienia do potrzeb i wyzwań gospodarki, stanowią kluczowe elementy planu inwestycyjnego KGHM na najbliższe lata.

KGHM wprowadza nowe strategie mające na celu stworzenie trwałej wartości dla akcjonariuszy. Przedsiębiorstwo od dawna skupia się na innowacjach i modernizacji oraz umacnianiu swojej pozycji na rynku. Poprzez inwestycje w najnowocześniejsze technologie i innowacyjne rozwiązania, KGHM zapewni sobie przewagę konkurencyjną i stworzy doskonałe warunki do dalszego rozwoju.

Jako pierwszy krok w kierunku realizacji strategii inwestycyjnej, KGHM zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne do poziomu 5,379 mln zł w 2023 roku. W tym celu firma będzie wykorzystywać najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania, a także szkolić i motywować pracowników. KGHM wprowadzi również nowe strategie, które pozwolą zwiększyć wydajność i przyniosą wymierne korzyści akcjonariuszom.

KGHM od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje plany dotyczące ogólnego rozwoju, w tym wyjątkowo ambitnego Projektu Udostępniania Złoża. W ramach tego projektu miedziowy gigant uruchomił najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb Kwielice to jedna z najważniejszych inwestycji w historii firmy oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu br. doszło do przełomowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

14 czerwca tego roku udało się połączyć technicznie wyrobiska Zakładów Górniczych „Rudna” z szybem GG-1. To pozwala na dostarczanie do wnętrza górniczego świeżego powietrza, co znacząco wpłynie na poprawę warunków pracy w podziemnych kopalniach.

Realizacja projektu budowy 32 szybu KGHM, GG-2, nabrała tempa. Prace prowadzone są w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Firma PeBeKa S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wykonuje odwierty dla trzech przewidzianych otworów podszybowych. KGHM Cuprum Sp. z o.o. zajmuje się w tym samym czasie badaniami geologicznymi w miejscu budowy.

KGHM, miedziowy gigant, ogłosił w czerwcu, że przystępuje do realizacji projektu budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ta łączy w sobie elementy biznesowe i ekologiczne. Umożliwi ona zmniejszenie zasolenia wód technologicznych KGHM oraz pozwoli uzyskać wodę neutralną dla środowiska, pozbawioną soli i zanieczyszczeń. Ponadto dzięki tej inwestycji będzie wyprodukowanych ponad milion ton soli warzonej rocznie, a także blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa. Ze względu na dostępność mediów technicznych i energetycznych, Warzelnia ma być zlokalizowana w pobliżu Huty Miedzi Głogów.

KGHM nadal pracuje nad tworzeniem dokumentacji wykonawczej dla Bazy Obrotu Złomem w programie „Huta Hybrydowa Legnica”, a także projektów eksploracyjnych i rozwojowych w Polsce i za granicą. Firma rozważa również zwiększenie produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE, z wykorzystaniem projektów związanych z energią słoneczną, wiatrową i wodorem.

KGHM jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, a SMR jest kluczową częścią tego procesu. Docelowo ma ona wytwarzać energię dla polskich gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych w bezpieczny i zrównoważony sposób. Mała modułowa elektrownia jądrowa zapewni również dostawy energii elektrycznej w przypadku niedoborów energii wytwarzanej w innych źródłach. Inwestycja w SMR pozwoli zatem na długoterminowe zabezpieczenie energii dla Polski.

KGHM jest ważną postacią w krajowej transformacji energetycznej. Spółka jest w trakcie realizacji swojego programu rozwoju, który ma na celu zmniejszenie udziału energii konwencjonalnej i zwiększenie niezależności energetycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR). Ta inwestycja stanowi kluczowy element w procesie transformacji energetycznej Polski. SMR będzie wytwarzać energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w bezpieczny i zrównoważony sposób, a także zapewni dostawy energii w sytuacjach niedoboru energii z innych źródeł. Inwestycja w SMR zapewni długoterminowe zabezpieczenie energetyczne dla naszego kraju.

KGHM w maju tego roku zakończył realizację swojego ambitnego Programu BATAs związanego z Huta Miedzi w Legnicy. Instalacja Oczyszczania Gazów Poprocesowych, która powstała w wyniku tego programu, jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce i jednym z kilku na świecie. Wysoce nowatorska instalacja skutecznie usuwa z gazów poprocesowych rtęć i arsen, pozostawiając jedynie tlenki azotu, dwutlenek węgla i niewielką ilość dwutlenku siarki. Realizacja tego przedsięwzięcia pochłonęła blisko 120 mln zł.

KGHM zlecił także wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów z miedzi: katod, walcówki i drutu Cu-OFE. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przeprowadził wytyczne analiz zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Wyniki potwierdziły, że produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

P>KGHM jest niekwestionowanym liderem w produkcji srebra i miedzi. Zgodnie z wynikami „World Silver Survey 2023”, KGHM zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji „największych kopalń srebra na świecie” oraz drugie miejsce w kategorii „największych producentów srebra”. Firma jest również uznawana za jednego z największych producentów miedzi na świecie, co zostało potwierdzone przez ósme miejsce w rankingu. KGHM konsekwentnie dąży do zrównoważonego rozwoju i wdraża najnowsze trendy w swojej działalności.

KGHM został wyróżniony w najnowszym rankingu Carbon Clean 200TM w 2022 roku. Firma z Polski pośród ponad 6000 przedsiębiorstw z całego świata osiągnęła wynik na poziomie 150 miejsca i 20,9% przychodów z działalności zrównoważonej, co przekłada się na 3,5 mld dolarów. Jest to wyjątkowy sukces KGHM, biorąc pod uwagę, że firma przyczynia się do ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatu.

KGHM Polska Miedź S.A. wygenerowała rekordowe wyniki produkcyjne w pierwszym półroczu 2023 roku. Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wzrosła o blisko 2%, w porównaniu do wyniku z pierwszego półrocza 2022 roku. Produkcja miedzi elektrolitycznej utrzymała się na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony, co jest najlepszym półrocznym wynikiem od 2004 roku.

Osiągnięte wyniki produkcyjne w pierwszym półroczu 2023 roku są jasnym dowodem na sukces KGHM Polska Miedź S.A. w dziedzinie produkcji surowców. Łączna produkcja miedzi w koncentracie i elektrolitycznej wzrosła o ponad 5%, w porównaniu do ubiegłorocznego okresu. Produkcja srebra w koncentracie osiągnęła wyższy poziom niż w okresie od 2004 roku, stanowiąc znaczący skok w zarządzaniu surowcami.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnęła najwyższy wynik od 2018 roku – 699 ton, co stanowi wzrost o 31 ton w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku.

Nowa wersja

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. poinformowała o swoich wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2023 roku. Przychody wyniosły 17 757 mln zł, a realizacja CAPEX-u wzrosła o 21%.

Efekty wojny na Ukrainie wywołały gwałtowne zmiany w cenach metali. KGHM pozostaje jednak w pełnej gotowości do zapewnienia ciągłości swoich procesów produkcyjnych i technologicznych.

Samodzielne finansowanie inwestycji przez KGHM, zarówno w miedzi, jak i innych surowców energetycznych, pozwoliło na dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM