Polityka i społeczeństwo

Fundusze na wsparcie szkolnictwa wyższego – NCBR ogłasza nabór w programie FERS

Inwestując w przyszłość, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wychodzi naprzeciw potrzebom wzmacniania nowoczesnego szkolnictwa wyższego. 100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, działanie 1.5 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie.

Dofinansowanie będzie dostępne dla projektów, których celem jest umożliwienie dorosłym dostosowania swoich umiejętności i kompetencji do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy. Włączają one przekwalifikowanie się (reskilling) oraz wypełnienie luk w umiejętnościach (skills gap).

Projekty powinny zmierzać do opracowania i wdrożenia rozwiązań edukacyjnych, aby umożliwić uczestnikom zdobycie kwalifikacji lub podwyższenie ich kompetencji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Może to obejmować organizację kursów, szkoleń, warsztatów, a także uruchomienie kształcenia specjalistycznego na poziomie 5. w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM