Biznes i finanse

Oszczędności dla pracodawcy i pracownika dzięki usługom Sodexo Benefits andamp; Rewards Services Polska: skorzystaj z korzystnych zmian w przepisach!

1 września weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej, które zwiększa kwotę zwolnienia z oskładkowania przez ZUS dofinansowania posiłków, oferowanego przez pracodawców jako benefit pracowniczy – do 450 zł na jednego pracownika miesięcznie. Co więcej, eksperci Sodexo szacują, że nowe przepisy pozwolą obniżyć koszty składek ZUS o 1070 zł rocznie dla pracownika oraz 1106 zł rocznie dla pracodawcy. W firmie zatrudniającej tysiąc osób, korzyści finansowe wyniosą ponad 1 mln zł. Wprowadzenie tych regulacji to sposób na wsparcie pracowników w obecnej sytuacji ekonomicznej i wzroście kosztu życia. Dzięki dopłacie do posiłków każdy pracownik będzie mógł codziennie liczyć na 22 zł wsparcia od swojego pracodawcy, co z pewnością przyczyni się do poprawy jego zdrowia i jakości życia.

Oferowanie pracownikom dofinansowania posiłków stało się obecnie jednym z najpopularniejszych benefitów pozapłacowych. Badania Sodexo wskazują, że 80 proc. pracowników deklaruje, że chciałoby otrzymać takie wsparcie od pracodawcy, a 77 proc. widzi w nim szansę na oszczędności. Co więcej, 78 proc. respondentów uważa, że taki benefit wpłynąłby pozytywnie na ich motywację do pracy, a 61 proc. wierzy, że wpłynąłby również na ich zdrowy sposób odżywiania. Jednym z najbardziej docenianych przez pracowników rozwiązań jest korzystanie z karty przedpłaconej, która zapewnia dużą elastyczność i pozwala na realizację w dowolnym miejscu.

Aby odpowiedzieć na aktualne wymagania pracowników, wiele firm decyduje się na dofinansowanie posiłków i zwiększa budżet na ten cel. W obecnym świecie inflacji i wzrostu cen żywności, wielu pracodawców szuka praktycznych udogodnień, które mogą pomóc pracownikom w zarządzaniu własnymi finansami. Dzięki temu, wspomniane środki przeznaczone na posiłki staną się realną ulgą w obliczu codziennych wydatków, co pozwoli na zapewnienie im lepszego komfortu życia.

Dla firm oznacza to grube oszczędności w kosztach pracowniczych. Wiąże się to z obniżeniem kosztów ZUS, który pokrywa część kosztów posiłków. Pracownicy również będą mogli cieszyć się ze zwiększonego dofinansowania posiłków.

Nowe przepisy będą stanowić niewątpliwą korzyść dla firm i ich pracowników, zarówno tych stacjonarnych, jak i zdalnych. Ponadto pracodawcy będą ponosić mniejsze koszty, co jest korzystne dla ich biznesu. Pracownicy natomiast zyskają ze zwiększonego dofinansowania posiłków.

Wprowadzenie nowelizacji ma pomóc firmom i ich pracownikom w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. Pracodawcy będą mieli większe oszczędności, a pracownicy skorzystają z większego dofinansowania posiłków. Jest to pozytywny krok dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jeśli chcesz jako pracodawca zapewnić swoim pracownikom wygodne i dopasowane do ich potrzeb świadczenia, to nie możesz zapomnieć o popularnych kartach lunchowych. To doskonały sposób na zapewnienie pracownikom komfortu, zaoszczędzenie czasu oraz optymalizację firmowych kosztów. Warto wybrać rozwiązanie, które spełnia oczekiwania różnych grup pracowników i jest dostosowane do ich realnych potrzeb.

Sodexo Benefits & Rewards Services Polska oferuje szeroki wybór usług w ramach swojej oferty, w tym:

Sodexo Benefits & Rewards Services Polska oferuje swoim klientom szeroki wybór usług, które obejmują między innymi: świadczenia zdrowotne, usługi żywieniowe, usługi karty przedpłaconej, usługi zarządzania programami lojalnościowymi, usługi oparte na wynagrodzeniu i inne. Każda z tych usług jest dostosowana do potrzeb konkretnego klienta i może być wykorzystana w celu zwiększenia satysfakcji pracowników i zaangażowania w firmie.

„W dobie utrzymującej się wysokiej inflacji nie powinno dziwić zapotrzebowanie pracowników na wsparcie ich budżetów domowych. Stanowi ono jednak wyzwanie dla pracodawców, którzy starają się sprostać tym oczekiwaniom przy równoczesnej trosce o rentowność w niełatwych pod względem ekonomicznym realiach. Rozwiązań tej sytuacji warto upatrywać w uniwersum benefitów. W powyższym kontekście pracownicy bardzo często postrzegają dofinansowywanie posiłków jako atrakcyjną i wymierną formę wsparcia w codziennych wydatkach, a benefity żywieniowe są dziś jednymi z najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. – Podwyższenie kwoty dofinansowania posiłków do 450 zł to adekwatna do obecnej dynamiki gospodarczej reakcja. Wyższe ulgi w składkach ZUS mają potencjał złagodzić obciążenia konsumentów oraz przynieść pracodawcom tak dziś potrzebną możliwość optymalizacji kosztów”.

Zaproponowana przez rząd zachęta fiskalna dla firm oferujących pożądany przez pracowników benefit jest korzystna dla obu stron. Pracodawcy zyskują oszczędności rocznie w składkach ZUS, a pracownicy dodatkowy kapitał nabywczy. Według ekspertów Sodexo 150-osobowa firma oszczędzi aż 165 888 zł, a jej pracownicy dostaną 89,24 zł miesięcznie więcej. Średnie przedsiębiorstwo z 500 pracownikami może zaoszczędzić 552 960 zł, a duże z 2500 pracownikami aż 2 764 800 zł rocznie. Otrzymane korzyści finansowe tworzą korzystny układ zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Uznanie finansowe dla przedsiębiorców, którzy oferują pracownikom pożądany benefit, jest szansą na zmianę w dobrym kierunku. Wprowadzenie tego mechanizmu przyczyni się do wzrostu siły nabywczej pracowników, a przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z oszczędności w składkach ZUS. Firmy zależne od wielkości będą miały inne możliwości oszczędzania. Średnie przedsiębiorstwo z 500 pracownikami będzie miało szansę zaoszczędzić 552 960 zł, a duże z 2500 pracownikami aż 2 764 800 zł rocznie. W ten sposób obie strony odnieść korzyści, co przyczyni się do wzmocnienia relacji pracownik-pracodawca.

Dofinansowanie posiłków może okazać się nie tylko oszczędnością dla pracowników, co potwierdza ponad 60% uczestników badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia dla Sodexo. Ponadto, zgodnie z badaniami, gdyby ktokolwiek miał do dyspozycji 300 zł brutto w formie dodatku do pensji, prawie połowa respondentów wybrałaby środki na przedpłaconą kartę na lunch, która nie wymaga odprowadzania składek ZUS.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w ramach dofinansowania produktów zakupionych w sklepach. Od września pracownicy będą mogli wykorzystać świadczenie nie tylko w lokalach gastronomicznych, lecz także w sklepach spożywczych. Takie rozszerzenie zakresu korzystania ze świadczenia zapewni pracownikom większą elastyczność oraz szerszy wybór posiłków. Co więcej, ceny posiłków dostępnych w sklepach są zazwyczaj niższe niż w restauracjach, co ma za zadanie zwiększyć skalę wsparcia oferowanego pracownikom.

„Nowelizacja realnie uwzględnia zmiany w nawykach żywieniowych i zakupowych Polaków oraz trendy rynkowe. Dostępność posiłków w placówkach handlowych stale rośnie, a konsumenci, z uwagi na oszczędność, coraz częściej po nie sięgają. Według raportu PMR >>Handel produktami food-to-go w Polsce 2022<< ponad 85 proc. Polaków korzysta z dań gotowych, których zakupu dokonuje głównie w sklepach i sieciach detalicznych. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości – trend ten będzie się dynamicznie rozwijał. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia od 1 września posiłki będą mogły być nabywane nie tylko w lokalach gastronomicznych, lecz także w sklepach. To szczególnie istotne w przypadku małych miejscowości, gdzie dostępność punktów gastronomicznych jest ograniczona. Dostosowanie przepisów do nawyków konsumenckich i dostępności usług sprawi, że dofinansowanie posiłków stanie się świadczeniem dostępnym dla wszystkich pracowników niezależnie od miejsca zamieszkania i preferencji żywieniowych – komentuje Arkadiusz Rochala. – Nowelizacja daje jasny obraz sytuacji, a interpretacja przepisów nie będzie już przysparzać firmom trudności. To bardzo pozytywna zmiana prawna, zapewniająca przedsiębiorstwom dużą elastyczność i przejrzystość”.

Nowoczesne świadczenia dla pracowników umożliwiają swobodę wyboru i dostęp do benefitów nie tylko w miejscu pracy, ale także na terenie kraju, a nawet całej Unii Europejskiej. Przykładem tego jest karta Lunch Pass Sodexo, którą można wykorzystać niezależnie od miejsca i czasu – zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie wolnym. Umożliwia ona skuteczne wykorzystanie przekazanych środków, a przy tym daje pracownikom pełną swobodę. Badania wykazują, że 78 proc. pracowników chciałoby mieć dostęp do benefitów w całej Unii Europejskiej.

Korzystanie z elastycznych narzędzi wspiera pracodawców w tworzeniu atrakcyjnych i przyjaznych warunków pracy dla pracowników. Każda firma powinna zapewnić swoim pracownikom możliwość korzystania z elastycznych form działania i świadczeń, które pozwalają realizować cele biznesowe i zapewniają pracownikom wygodę i swobodę.

Karty Lunch Pass Sodexo są doskonałym narzędziem, które zaspokaja potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nie stwarza ona barier czy ograniczeń związanych z miejscem i czasem realizacji świadczenia, dając możliwość korzystania z benefitu w dowolnym miejscu i czasie.

Pracodawcy wymagają skutecznych narzędzi, które wspomogą zarządzanie wynagrodzeniami i dodatkowymi świadczeniami. Benefity, które dostosowane są do codziennych potrzeb, mogą być uzupełnieniem wypłaty, przy czym to pracodawca określa zakres oferty, budżet i czas realizacji. Wspieranie posiłków ma zarówno za zadanie zaspokojenie wymagań pracowników, jak i optymalizację wydatków firmy, szczególnie istotne w obecnych okolicznościach gospodarczych.

„Już od ubiegłego roku obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania taką formą wspierania pracowników. Widać wyraźnie, że rynek potrzebuje tego typu rozwiązań. Spodziewamy się, że najnowsza aktualizacja przepisów przyczyni się do jeszcze większej popularności dofinansowania posiłków. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie, energię i dobrostan zatrudnionych. Mając dostęp do wiedzy i regulacji prawnych, dostrzegają też realne korzyści płynące z optymalizacji finansowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście obecnych wyzwań rynkowych” – podsumowuje Arkadiusz Rochala.

W celu rozwoju tych usług Sodexo wykonało dwie ważne ankiety. Pierwszą z nich było badanie „Dodatkowe wsparcie dla pracowników”, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo. Wyniki tego badania pomogły firmie w zrozumieniu preferencji pracowników w zakresie dodatkowego wsparcia. Drugie badanie – „Benefity na wakacje” – również zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, miało na celu zbadanie zainteresowania pracowników oferowanymi przez Sodexo benefitami wakacyjnymi.

Rezultaty obu badań, w połączeniu z bogatym doświadczeniem Sodexo w zakresie świadczenia usług, pozwalają firmie świadczyć wyższej jakości usługi oraz zapewnić pracownikom specjalne wsparcie i motywację.

Sodexo w Polsce z sukcesem realizuje swoją misję – tworzy najlepsze doświadczenia dla klientów i pracowników. Umożliwia tworzenie programów motywujących, które wykraczają poza tradycyjne rozwiązania. Oferuje szeroki wybór zaawansowanych technologicznie, intuicyjnych narzędzi, które ułatwiają nawiązanie trwałych relacji z klientami i wykorzystanie nowych możliwości technologicznych. Sodexo w Polsce oferuje wiodące na rynku produkty w zakresie benefitów pozapłacowych, łącząc w sobie możliwość dokonywania zakupów online i offline, karty przedpłacone i wirtualne, a także narzędzia motywacyjne. Wszystko to sprawia, że Sodexo w Polsce jest wiodącym partnerem w zakresie świadczenia usług benefitowych i motywacyjnych.

Klienci i eksperci branżowi doceniają rzetelność i wyjątkową jakość usług oferowanych przez Sodexo. W Polsce marka świadczy usługi dla ponad 50 tys. zadowolonych klientów i 3,5 mln użytkowników, a liczba tygodniowych transakcji zrealizowanych za pomocą przedpłaconych kart Sodexo wynosi nawet 0,5 mln. Sodexo zostało wyróżnione tytułem Business Superbrands oraz nagrodą Złota Jakość Roku, a Aon określił je najlepszym pracodawcą – Aon Best Employer™ na poziomie zarówno globalnym, jak i lokalnym. Firma posiada nie tylko ogromne doświadczenie w zakresie globalnego zarządzania i stosowania innowacyjnych technologii, ale także zrozumienie potrzeb i motywatorów różnych grup odbiorców, w tym pracowników, partnerów biznesowych i kontrahentów.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM