Biznes i finanse

Premiowanie pracowników KGHM Polska Miedź S.A. – Zaliczka na poczet zysków i jednorazowa nagroda

KGHM postanowiło nagrodzić swoich pracowników, podpisując porozumienie ze związkami zawodowymi w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ustalono, że pracownicy otrzymają zaliczkę na poczet dodatkowej nagrody za I półrocze 2023 roku oraz dodatkową jednorazową nagrodę za ten okres. Jest to efekt dialogu, który pozwala KGHM osiągać cele, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim pracownikom uczciwego wynagrodzenia.

„Dziękuję stronie społecznej za dobrą rozmowę i zrozumienie uwarunkowań makroekonomicznych, w których funkcjonuje spółka. Pomimo wyzwań zawsze możemy liczyć na załogę KGHM a porozumienie to wyraz uznania za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki produkcyjne KGHM w 2023 roku” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z porozumieniem i uchwałą zarządu KGHM, 30 sierpnia na konta pracowników KGHM trafi zaliczka w wysokości 3 proc. oraz jednorazowa nagroda w wysokości 2 proc. ich miesięcznego wynagrodzenia, co łącznie da wynik 35 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM zgodnie z porozumieniem zarządu wypłaci pracownikom zaliczkę oraz jednorazową nagrodę w wysokości 35 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w KGHM Polska Miedź S.A. na koniec pierwszego półrocza 2023 roku.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w sierpniu ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku. Wykazano tam konsekwentną realizację planowanych przedsięwzięć biznesowych wraz z wysokim najwyższym w historii Capexem. W tym roku spółka zamierza wydać rekordową kwotę na nakłady inwestycyjne i kapitałowe, jednocześnie utrzymując stabilną sytuację finansową, kapitałową i operacyjną. W 2023 roku KGHM zaplanowało rzeczowe nakłady inwestycyjne w wysokości 3 250 mln zł oraz pozostałe nakłady inwestycyjne na poziomie 2 129 mln zł.

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2% w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej pozostała na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta od 2004 roku to 677,4 tony produkcji srebra w koncentracie.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku sięgnęła 699 ton, co oznacza wzrost o 31 ton w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku, i było to najwyższe wyniki w porównywalnym okresie od 2018 roku.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM