Polityka i społeczeństwo

Efektywność sądowa w Polsce wzrasta – Komunikat

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje informacje na temat postępu w praworządności w Polsce. Zgodnie z doniesieniami, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podkreślił dzisiaj (27 sierpnia 2023 r.) na konferencji prasowej, że mimo trudnych warunków wywołanych pandemią, strajkiem włoskiej kasty sędziowskiej oraz blokadami ze strony Komiji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE, odnotowano wyraźny postęp w porównaniu z sytuacją, jaka panowała za czasów rządów Donalda Tuska.

Minister Sprawiedliwości podkreślił, że zmiany wprowadzone przez jego resort pozwoliły na szybsze i skuteczniejsze orzekanie w sprawach sądowych niż w czasach, kiedy Tusk był premierem.

W 2022 r. sądownictwo osiągnęło znaczne usprawnienie i uproszczenie procedur, a także przeszło rewolucję cyfrową. W porównaniu z 2021 r., czas postępowań skrócił się aż o ponad miesiąc, dokładnie do 5,9 miesiąca. Efekty tego są widoczne w liczbach, bowiem w 2022 r. do sądów wpłynęło 14,6 mln spraw, a sądy zdołały załatwić aż 14,9 mln spraw, co stanowi naddatek aż o 452 tys. w stosunku do roku poprzedniego. To wszystko wskazuje na to, że napływ spraw został z powodzeniem opanowany.

Nowe technologie

Nowe technologie są kluczowe dla postępu w sądownictwie. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz e-KRS (elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy) stanowią ważne narzędzia w tym względzie. Systemy są stale modernizowane, przez co działają one coraz efektywniej. W 2022 roku średni czas trwania postępowania sądowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wyniósł 3,5 miesiąca. Oznacza to spadek z 5,4 miesiąca w 2021 roku, co stanowi prawie 50% redukcji.

Szybsze postępowania zapewniły skuteczniejsze wykonywanie wyroków sądowych.

Dzięki istotnemu skróceniu czasu trwania spraw karnych w sądach okręgowych do 8,6 miesiąca w 2022 r., a także do 8 miesięcy w przypadku spraw cywilnych, szybkość wykonywania wyroków sądowych znacznie się poprawiła. Co więcej, w sądach rejonowych czas trwania spraw cywilnych skrócił się z 7,6 miesiąca w 2021 r. do 6,1 miesiąca w 2022 r.

Od czasu wprowadzenia katalogu spraw pilnych, postępy w postępowaniach wieczystoksięgowych są zauważalne. Według najnowszych danych, w pierwszym kwartale 2023 r. średni czas trwania tychże postępowań skrócił się o pół miesiąca w stosunku do analogicznego okresu z roku 2022. Znacznie większy postęp zanotowano w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów, gdzie czas trwania postępowań skrócił się aż o dwa miesiące.

Jak widać, zmiana organizacji pracy sądów oraz wprowadzenie postępowań wieczystoksięgowych do katalogu spraw pilnych przyczyniły się do mierzalnego skrócenia czasu ich trwania. Dodatkowo, dane zbierane od ubiegłego roku umożliwiają porównania z latami poprzednimi.

Dzięki nowym przepisom przyjętym z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, notariusze otrzymają prawo do wykonywania wpisów do ksiąg wieczystych, takich jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki. Oznacza to, że proces załatwiania spraw zostanie przyspieszony, a sądy nie obciążą się nadmiarem postępowań. Ponadto nowelizacja prawa bankowego zakazuje bankom pobierania dodatkowych opłat od kredytobiorców w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a kredytobiorcy mają prawo do zwrotu tych opłat.

Wzrost opanowania wpływu

W minionym roku sądy załatwiły ponad 103 sprawy na każde 100 spraw karnych, które wpłynęły. W porównaniu z 2021 r. wskaźnik opanowania wpływu wzrósł o 3%, co oznacza, że sądy załatwiły więcej spraw niż wpłynęło. Podobna tendencja dotyczy spraw wieczystoksięgowych – tam wskaźnik opanowania wpływu wzrósł z 102,4 w 2021 r. do 106,4 w 2022 r.

Mediacja na rekordowych obrotach

Od 2015 r. do 2022 r. wskaźnik spraw załatwianych w drodze mediacji wzrósł niesamowicie o 114 proc., co czyni go rekordowym. E-mediacja, która oferuje wygodne spotkania bez potrzeby wychodzenia z domu, odgrywa tu ogromną rolę. Mediatorzy i strony skorzystają na tej metodzie, ponieważ oszczędzają zarówno czas, jak i pieniądze.

„Raport KE wskazuje nas jako lidera w dziedzinie mediacji za sprawą nowoczesnych, cyfrowych narzędzi – zaznaczył minister Zbigniew Ziobro, podkreślając osiągnięte rekordowe wyniki.”

Wskaźnik sprawności europejskiej

Kolejnym krokiem w poprawie sprawności polskiego sądownictwa jest porównanie z Wskaźnikiem Sprawności Postępowań Europejskiego Centrum Efektywności Sądownictwa (CEPEJ). Wskaźnik ten jest oparty na stosunku ilości spraw załatwionych do tych, które wciąż pozostają do załatwienia. W 2022 r. wskaźnik ten wzrósł o prawie 10% w porównaniu do poprzedniego roku.

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło zmiany, które wpłynęły na ulepszenie pracy sądownictwa w Polsce. Jest to szczególnie widoczne w sferze informatyzacji, gdzie aż 1/3 wszystkich spraw jest załatwiana w formie cyfrowej. Praca Ministerstwa Sprawiedliwości daje zauważalne efekty, co cieszy wielu Polaków.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów publikowanych w serwisie. Nadawca jest odpowiedzialny za treść dostarczonego komunikatu, w tym także zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM