Polityka i społeczeństwo

Nowe możliwości podróżowania na Dolnym Śląsku: Kolej Plus!

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 25 sierpnia 2023 r. wiceminister Andrzej Bittel wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA podpisał umowy na kwotę 12,5 mln zł z wykonawcą dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego dla dwóch dolnośląskich projektów kolejowych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do 2029 r. i obejmie odcinki linii Środa Śląska – Wrocław oraz Zgorzelec – Bogatynia.

We wtorek podpisano umowy, które zapewnią mieszkańcom Bogatyni szybszy dostęp do kolei. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że nowe połączenia z Środą Śląską do Wrocławia będą bardziej wydajne, a wszystkie podróże będą odbywały się w wygodny sposób.

Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli opracować dokumentację projektową, która jasno określi wszystkie szczegóły dotyczące prac na trasie kolejowej Zgorzelec – Bogatynia oraz Środa Śląska – Wrocław, a także wskaże najlepsze rozwiązania.

Odbudowa oraz modernizacja stacji Środa Śląska, Wrocław Świebodzki i budowa drugiego toru w kierunku stacji Wrocław Muchobór pozwoli na uruchomienie szybkich połączeń pociągów regionalnych pomiędzy Wrocławiem a Środą Śląską, Wołowem i Jaworzyną Śląską. Dzięki tym inwestycjom czas przejazdu z Legnicy do Wrocławia skróci się do ok. 40 minut. Przewidywana wartość inwestycji została oszacowana na ok. 216 mln zł.

Inwestycja w Bogatyni zapewni mieszkańcom łatwy i szybki transport kolejowy na trasie, która nie była użytkowana od 2000 roku. Nowa nawierzchnia oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostaną zamontowane na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 30 km. Pasażerowie będą mogli skorzystać z szybkiej i komfortowej jazdy pociągiem, dojeżdżając z Bogatyni do Zgorzelca w zaledwie 47 minut, a do Wrocławia – w 2:40 h. Prędkość przejazdu wynosić będzie od 60 do 120 km/h, w zależności od odcinka.

Miasto Zgorzelec w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego” przygotuje perony w 7 lokalizacjach: Zgorzelec, Jerzmanki, Sulików, Bratków Zgorzelecki, Turoszów, Turoszów Kopalnia i Bogatynia. Inwestycja ma kosztować ponad 7,5 mln zł, a zakończenie prac nad dokumentacją jest przewidywane na 2026 rok, a zakończenie prac budowlanych na 2029 rok. Dodatkowo miasto Zgorzelec przeprowadzi projekt „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”, który będzie kosztować blisko 5 mln zł.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia” to inwestycja, która zaoferuje mieszkańcom dogodny dostęp do kolei poprzez wybudowanie 7 nowych peronów w lokalizacjach: Zgorzelec, Jerzmanki, Sulików, Bratków Zgorzelecki, Turoszów, Turoszów Kopalnia i Bogatynia. Koszt całej inwestycji to ponad 7,5 mln zł, a zakończenie prac nad dokumentacją i robót budowlanych przewiduje się odpowiednio na 2026 i 2029 rok. Ponadto miasto Zgorzelec zamierza wykonać projekt „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”, który będzie kosztować blisko 5 mln zł.

We wrześniu podpisana zostanie umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Celem projektu jest rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój, aby powiat złotoryjski i miasto Złotoryja mogły włączyć się w sieć regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego.

Kolej Plus gwarantuje wyjątkowo wygodne połączenia dla mieszkańców 11 województw. Do Programu zakwalifikowano 35 inwestycji, które mają na celu podniesienie jakości połączeń kolejowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, a także wprowadzenie połączeń tam, gdzie ich dotąd nie było. Kolej Plus zapewni lepszy dostęp do kolei pasażerskiej dla 1,5 mln mieszkańców naszych regionów.

Program Kolej Plus obejmuje inwestycje w zakresie rewitalizacji, odbudowy i budowy nowych linii kolejowych o łącznej długości ok. 1049 km. Wszystkie projekty w Programie zostały podzielone na trzy kategorie:

1. 12 projektów dot. rewitalizacji linii o łącznej długości ok. 372 km;

2. 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii o łącznej długości ok. 484 km;

3. 7 projektów dot. budowy nowych linii o łącznej długości ok. 189 km oraz 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

W celu realizacji inwestycji w ramach Programu Kolej Plus, warunkami koniecznymi są:

1. zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

2. przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

3. zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK.

Program Kolej Plus ma być realizowany do 2029 r. Jego wpływ na poprawę warunków życia i wzrost atrakcyjności wielu regionów jest nieoceniony. Wkład finansowy wynosi ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł jest środkami budżetu państwa oraz ok. 2 mld zł środkami jednostek samorządu terytorialnego. Poprzez Program Kolej Plus, będzie możliwe zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei, co z kolei skutkować będzie eliminacją wykluczenia komunikacyjnego.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów opublikowanych w serwisie, a sama treść jest odpowiedzialnością nadawcy. Wszystkie komunikaty publikowane są w formie dostarczonej przez nadawcę i są zgodne z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM