Polityka i społeczeństwo

KPRM – Rozwiązania przyjęte na posiedzeniu Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rząd pragnie uczcić pamięć o Żołnierzach Wyklętych i Więźniach Politycznych PRL, tworząc siedzibę Muzeum poświęconego tym bohaterom. Aby to zrealizować, zostaną przeznaczone odpowiednie środki finansowe na przebudowę budynku oraz aranżację wystaw stałych i wyposażenie muzeum w meble i sprzęt biurowy.

Rada Ministrów postanowiła zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na realizację długoterminowego projektu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Przebudowa istniejących obiektów budowlanych oraz aranżacja wystaw stałych i wyposażenia biurowego muzeum będzie stanowić istotną część tego projektu.

Rząd zdecydował się wesprzeć budowę tego muzeum, aby upamiętnić odwagę i poświęcenie wszystkich bohaterów.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powstało w 2016 roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2021 roku zostało przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, który zajął się odnową historycznych budynków byłego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego PRL, aby dostosować je do potrzeb muzeum.

Nowe muzeum będzie prezentować historię Żołnierzy Wyklętych w wielu aspektach, począwszy od podkreślenia ich odwagi i bohaterstwa, aż po ukazanie tragicznych okoliczności pobytu w katowniach aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej, w którym wielu działaczy podziemia straciło życie. Dodatkowo muzeum będzie również służyć jako pomnik poświęcony społecznemu oporowi wobec totalitarnego systemu po 1944 r., upamiętniając ludzi, którzy poświęcili wszystko, aby zapewnić wolność przyszłym pokoleniom.

Aby zapewnić skuteczną ochronę i możliwość prezentowania pamiątek historycznych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego PRL uruchomi w latach 2024-2030 inwestycję, która pozwoli zaadaptować były areszt śledczy na siedzibę muzeum. Ekspozycje stałe będą zaprezentowane wraz z Centrum Edukacyjnym.

W celu dalszego udoskonalenia tych działań, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego PRL wprowadzi dodatkowo program badawczy, mający na celu zgłębienie historii aresztu i poszerzenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat tego miejsca. Program ma się zakończyć w 2035 roku.

Nowe muzeum będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i stanie się istotnym celem dla turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, a także pozwoli na szersze zrozumienie historii naszego kraju po II wojnie. Do realizacji projektu potrzebne będą środki budżetu państwa w wysokości do 466,3 mln zł w ciągu 7 lat.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz określające wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 zostało przyjęte.

Aby zwiększyć dostęp do świeżych owoców i warzyw w szkole, rząd zwiększył stawkę pomocy na porcję, dzięki czemu w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie będą mogli cieszyć się sokami z jabłek i malin w ramach zbilansowanego posiłku.

Aby zapewnić dzieciom zdrowy styl życia, zwiększymy finansowanie programu, który polega na dostarczaniu owoców i warzyw do szkół o 10 milionów złotych. Ponadto w roku szkolnym 2023/2024 podniesiona zostanie stawka pomocy na jedną porcję owoców i warzyw.

Dzięki tym działaniom dzieci będą miały dostęp do zdrowej żywności, aby zapewnić im zdrowy styl życia.

Oczekuje się, że w roku szkolnym 2023/2024, program będzie wykorzystywany przez ponad 1,7 mln dzieci w wieku od 6 do 10 lat, uczęszczających do szkół podstawowych. Wejście w życie rozporządzenia nastąpi z dniem jego ogłoszenia.

PAP SA publikuje komunikaty bez modyfikacji zawartej w nich treści. Każdy nadawca odpowiada za treść swojego komunikatu w świetle art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. Dostarczone materiały pozostają niezmienione.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM