Polityka i społeczeństwo

MS walczy o prawa polskich dzieci – Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jest gwarantem ochrony praw polskich dzieci.

Ustawa, która została wprowadzona pięć lat temu, zmieniła procedurę w przypadku wniosków o wydanie dziecka za granicę zgodnie z postanowieniami Konwencji Haskiej. W 2018 roku wprowadzono zakaz wydania dziecka z terytorium Polski bez uprawomocnienia się postanowienia sądu. Ponadto, wszystkie takie sprawy są rozpatrywane przez sędziów posiadających specjalistyczną wiedzę.

Ministerstwo Sprawiedliwości nieustannie wspiera działania mające na celu ochronę praw polskich dzieci.

Aby umożliwić polskim obywatelom lepszą ochronę w przypadku odebrania dziecka za granicą, Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Michała Wójcika ustanowiło nowe przepisy, mające na celu zapewnienie państwowej pomocy.

Wprowadzenie nowych procedur sądowych szybko i skutecznie poprawiło proces wydawania dzieci z terytorium naszego kraju. Teraz sędziowie są właściwie przygotowani do orzekania na podstawie Konwencji Haskiej, a Sądy Okręgowe rozpoznają sprawy w ciągu sześciu tygodni. Dzięki tym ulepszeniom złożone wnioski są szybko i sprawiedliwie załatwiane.

Ustawa o ochronie dzieci przed niekorzystnymi konsekwencjami wyprowadzania ich za granicę na podstawie wyroków sądowych pierwszej instancji wprowadziła zmiany w prawie. Dziecko nie może być wyprowadzone z Polski aż do czasu uprawomocnienia się wyroku. Ponadto, wszyscy trzej Rzecznicy: Praw Obywatelskich, Praw Dziecka oraz Prokurator Generalny mają prawo wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczeń wydanych w trybie Konwencji Haskiej dotyczących odebrania dziecka.

Polskie władze wychodzą naprzeciw ochronie dzieci przed nielegalnym przekraczaniem granic i odebraniem ich obywatelom polskim. Zostały wprowadzone nowe regulacje, które dają władzom narzędzia do skutecznego i szybkiego działania w przypadku takich sytuacji. Minister Sprawiedliwości może samodzielnie działać w transgranicznych sprawach opiekuńczych bez konieczności czekania na zezwolenie. Dzięki temu dzieci przekraczające granicę w nielegalny sposób mogą wrócić pod właściwą opiekę polskich opiekunów w środowisku, które jest dla nich najbliższe i zgodne z ich kulturą, językiem i religią.

Respektowanie tożsamości dziecka jest wspólnym celem Unii Europejskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą, by zapewnić dzieciom ochronę ich tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej, gdy trafiają one do rodzin zastępczych. Dzięki staraniom Ministerstwa, Rada Unii Europejskiej jednomyślnie przyjęła przepisy w grudniu 2018 roku. Wprowadzone przez Polskę mechanizmy informacyjne zapobiegają niezgodnym z zasadami alokacjom dzieci do rodzin z nieodpowiednimi korzeniami kulturowymi. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przestrzegania wskazanych zasad od 1 sierpnia 2022 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie działa, by chronić polskie dzieci przed działaniami transgranicznymi. Od 2019 roku zainicjowano ponad 3200 interwencji w takich sprawach, co oznacza wzrost aktywności w ciągu minionych trzech lat. W 2019 roku wystąpiono z 944 interwencjami, w 2020 roku 739, w 2021 roku 642, w 2022 roku 554 i 325 interwencji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Te szybkie działania są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na wyegzekwowanie decyzji sądowych, zgodnych z dobrem dziecka.

Rok 2020 przyniósł wyjątkowo skuteczne działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które współpracując ze szkockimi służbami, doprowadziło do szczęśliwego finału dwóch spraw dotyczących ośmioletniej dziewczynki oraz dwójki rodzeństwa. Dzieci, uprzednio decyzją sądu odebrane polskim rodzicom, zostały powierzone opiece dziadków oraz innych krewnych z Polski. W takim samym tempie, w ciągu zaledwie 5 miesięcy, udało się przywrócić prawo do opieki nad dziećmi matce w Hiszpanii, której w marcu niemiecki Jugendamt odebrał dwie córki w wieku trzech i dziesięciu lat. Nowe przepisy i szybka interwencja Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiły powierzenie opieki starszemu dziecku rodzinie zastępczej w Niemczech, a młodszemu – babci w Polsce. W ten sposób, dzięki szybkiej i skutecznej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, dzieci mogły pozostać wśród swoich bliskich.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera od początku 2019 roku około 1250 obywateli w postępowaniach dotyczących przekazania dziecka za granicę zgodnie z Konwencją Haską. Ministerstwo zapewnia pomoc prawną i doradztwo w tych trudnych sytuacjach.

Skargi kasacyjne jako cudowna deska ratunku

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył w ciągu ostatnich pięciu lat 28 skarg kasacyjnych, które stanowiły ostatnią deskę ratunku w przegranych sprawach. Warto wspomnieć o jego interwencji w sprawie holenderskiego ojca, który chciał odebrać dziecko matce z Polski. We wrześniu 2022 r. Zbigniew Ziobro złożył skargę do Sądu Najwyższego, który przychylił się do jego wniosku – dziecko pozostało bezpieczne w naszym kraju.

Kobieta i jej dzieci miały zostać pozbawione bezpieczeństwa ze względu na niezrozumiałą decyzję sądu, który nakazał zwrócenie dzieci ojcu, nie wziąwszy pod uwagę faktu, że ten stosuje przemoc wobec partnerki. Na szczęście dzięki interwencji Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobro, sprawa została zwrócona do ponownego rozpatrzenia, a rodzina została objęta ochroną i bezpieczeństwem.

Nowa wersja paragrafu:

Siedmiolatka w austriackim ośrodku opiekuńczym, doświadczająca wielu zaniedbań i poniżeń, otrzymała szczęśliwą szansę na lepsze życie. Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzył skargę w jej sprawie w lutym 2022 roku, dzięki czemu dziecko mogło bezpiecznie trafić pod opiekę babci i wyjechać do Polski.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian ani modyfikacji do treści komunikatów, które są publikowane w naszym serwisie. Cała odpowiedzialność za ich treść spoczywa na nadawcy, zgodnie z art. 42 ust. 2 kodeksu prawa prasowego.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM