Polityka i społeczeństwo

Indie i Międzynarodowa Współpraca Prawna: Ratyfikacja Umowy o Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało dziś, że doszło do ceremonii wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Wymiany dokumentów dokonali wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz Ambasador Indii w Polsce Nagma N. Mallick.

Umowa została zawarta w kwietniu 2022 roku i będzie wejść w życie 13 maja bieżącego roku.

Korzyści z wejścia w życie umowy

Dzięki wejściu w życie umowy, Indie stają się jednym z pierwszych krajów pozaeuropejskich, z którymi Polska ustanowiła pełne traktatowe ramy współpracy prawnej w sprawach karnych. Co ważne, dzięki umowie:

  • usystematyzowane zostaną procedury współpracy w zakresie wymiany informacji w sprawach karnych,
  • zwiększy się szybkość postępowań,
  • zostaną zintensyfikowane kontakty organów wymiaru sprawiedliwości obu krajów,
  • poprawią się możliwości efektywnego wsparcia w ramach współpracy w zakresie ścigania przestępstw.

Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM