Polityka i społeczeństwo

Rafał B. wychodzi na wolność – zmiana środka zapobiegawczego na poręczenie majątkowe

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zdecydował się na zmianę zastosowanego przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Rafała B. na środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości miliona złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju, na podstawie przesłanki z art. 259 kpk.

Prokuratura Krajowa oznajmiła również, że w związku z istniejącymi przesłankami, Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zastosował wobec Rafała B. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości miliona złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju, zastępując tym samym zastosowany przez Sąd tymczasowy areszt.

Podejrzany o nazwisku Rafał B. wraz z innymi współuczestnikami miał wziąć udział w kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą, wykorzystując swoje wpływy, aby załatwić dla spółek kapitałowych zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów pochodzących z Miasta Stołecznego Warszawy w zamian za korzyść majątkową w wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych. Ponadto, podejrzany miał również polecić określonym osobom wystawienie fałszywych faktur VAT w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych, popełnił przestępstwa karnoskarbowe, a także przeprowadził pranie pieniędzy w łącznej wysokości prawie 4 milionów złotych.

Kto popełni czyn zagrożony karą do 15 lat pozbawienia wolności, będzie poddany karze przez Prokuraturę Krajową.

Dział Prasowy jest odpowiedzialny za publikację komunikatów w serwisie PAP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści.

Ustawa Prawo Prasowe określa odpowiedzialność nadawcy za ewentualne zmiany w treści komunikatu.

W przypadku publikacji w serwisie PAP, PAP SA nie wprowadza jakichkolwiek zmian w treści dostarczonej przez nadawcę.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM