Biznes i finanse

100-lecie Kasy Stefczyka w katedrze w Pelplinie – śladami Wyspiańskiego, Stefczyka i Herberta

Dnia 30 listopada 2019 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy w Bazylice Katedralnej w Pelplinie koncert „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” jako uczczenie 30-lecia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. Przygotowana przez artystów uroczysta oprawa muzyczna była okazją do przypomnienia historii oraz zarazem wyrazem wdzięczności za dziedzictwo pozostawione przez patrona Kas.

Koncert wykorzystał przede wszystkim słowa Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta, a także fragment testamentu Franciszka Stefczyka – założyciela Kasy Stefczyka. Kompozycja Gedymina Grubby została skonstruowana z połączenia rocka, symfonii i ludowej muzyki, tworząc spójną całość.

„W swej działalności – jakże odmiennej i różnej w efektach – obydwaj kierowali się podobnymi zasadami i do tych samych wartości się odwoływali” – przekonywał Mariusz Wielebski odpowiedzialny za dobór tekstów.

„Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” to projekt muzyczny, który wyrosły z inspiracji życia dwóch ludzi: Stanisława Wyspiańskiego i Franciszka Stefczyka. Koncert odbył się z udziałem wybitnych artystów: Anity Rywalskiej-Sosnowskiej, Marka Piekarczyka, Jacka Królika, Pawła Szewczyka, Pawła Gruby, oraz Orkiestry i Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Między utworami muzycznymi pojawiały się teksty Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty testamentu Franciszka Stefczyka oraz „Przesłanie Pana Cogito” autorstwa Zbigniewa Herberta. Koncert miał na celu przybliżenie słuchaczom poezji, która stała się jego istotą i siłą.

Koncepcję muzyczną „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” tworzą wybitni artyści, wśród których znaleźli się Anita Rywalska-Sosnowska, Marek Piekarczyk, Jacek Królik, Paweł Szewczyk, Paweł Gruba oraz Orkiestra i Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Podczas koncertu połączone zostały teksty Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty testamentu Franciszka Stefczyka i „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta. Dzięki tym dziełom udało się przybliżyć słuchaczom piękno poezji, która stała się istotą i siłą projektu.

„Dobry tekst to jest zawsze poezja. Jest to siła budowania nowego świata. Dwa słowa zderzone ze sobą tworzą obraz. Dlatego wolę śpiewać poezję. Zawsze myślę, po co jest pieśń, jaki jest jej przekaz. Jak nie ma przekazu, to nie chce mi się tego śpiewać” – tłumaczył wokalista.

Joanna Mędrzecka, prezes zarządu Kasy Stefczyka, podkreślała w swoich wypowiedziach, że Kasa Stefczyka nie skupia się wyłącznie na działalności finansowej, lecz korzystnie wpływa również na rozwój społeczny.

Kasa Stefczyka to nie tylko instytucja finansowa, ale również instytucja społeczna – zgodnie twierdzi Joanna Mędrzecka, prezes zarządu Kasy Stefczyka.

„Kasa Stefczyka wspiera inicjatywy kulturalne i artystyczne przede wszystkim we współpracy z Fundacją Stefczyka. Na co dzień staramy się być blisko lokalnych społeczności wspierając festiwale, teatry amatorskie, działania dla dzieci i młodzieży, a także imprezy o charakterze sportowym” – podkreślała Joanna Mędrzecka.

Kasa Stefczyka nawiązuje do tradycji kas zakładanych w XIX wieku, przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych wzorców. W ramach współpracy międzynarodowej została ona zintegrowana z Światowym Radą Unii Kredytowych, tworząc jednolite środowisko finansowe.

„Odrodzenie się samopomocowej spółdzielczości finansowej po 1989 roku było odpowiedzią na dokonujące się wówczas przemiany gospodarcze i rodzące się ludzkie potrzeby. Na ten ostatni aspekt Kasa Stefczyka była szczególnie wrażliwa na początku swego istnienia i pozostała wrażliwa do dziś” – mówiła prezes zarządu Kasy Stefczyka.

30 sierpnia w Bazylice katedralnej w Pelplinie odbył się wyjątkowy koncert „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” zorganizowany w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Kasy Stefczyka. Wydarzenie to było kontynuacją pierwszego koncertu, który odbył się dzień wcześniej, 29 sierpnia, w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM