Polityka i społeczeństwo

Unijne wsparcie dla wielkopolskiego szpitala powiatowego – nowe możliwości dla pacjentów

Województwo wielkopolskie dokonało znaczącego wkładu w poprawę infrastruktury placówek ochrony zdrowia w regionie, przeznaczając 690 mln zł z Funduszy Europejskich. W ciągu minionych lat perspektywy finansowej środki przeznaczone na projekty dotyczące tej dziedziny wzrosły nawet o ponad 140 mln zł.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia skorzystało niedawno z zwiększonego dofinansowania unijnego, które wynosi blisko 1,2 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dzięki tym środkom lecznica będzie mogła zakupić nowoczesny sprzęt dla kilku szpitalnych oddziałów, w tym chirurgicznego, wewnętrznego, paliatywnego i ginekologiczno-położniczego. Zakupiony sprzęt obejmuje między innymi procesor obrazu HDTV, wideogastroskopy oraz wideobronchoskop.

Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, zaznacza, że decyzja Zarządu Województwa zamyka okres tworzenia pracowni endoskopowej. Wskazuje on, że dotychczas tylko dwa powiaty wielkopolskie – Ostrzeszowski i Wągrowicki – nie posiadają jeszcze takiego miejsca.

„Cieszę się, że po podpisaniu umowy możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość i do końca roku tę pracownie otworzyć” – dodaje starosta. 

Marszałek Marek Woźniak wyraził swoje zadowolenie z tego, jak udało się rozstrzygnąć konkurs, który zarząd województwa wprowadził jako element pomocy dla placówek opieki zdrowotnej w Wielkopolsce. Zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie zgłoszone i poprawnie wykonane projekty otrzymały pozytywną ocenę i dotację.

Marszałek Marek Woźniak z zadowoleniem przyjął wyniki konkursu, który zarząd województwa przeprowadził w celu wsparcia placówek opieki zdrowotnej w Wielkopolsce. Zgodnie z planem, wszystkie wpłynęły poprawnie wykonane projekty oceniono pozytywnie i przyznano im dotację.

„Jest to przede wszystkim ogromna grupa szpitali powiatowych, w tym Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. Placówki zaplanowały głównie wydatki zakupowe, ponieważ dobra opieka zdrowotna bez nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych nie jest możliwa” – dodaje. 

Pleszewskie Centrum Medyczne, jedno z ośmiu szpitali powiatowych, otrzymało w lipcu największe dofinansowanie w wysokości 9,1 mln zł, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki te pozwolą na modernizację placówki poprzez doposażenie jej w nowoczesny sprzęt medyczny do oddziałów ortopedycznego, anestezjologii, bloku operacyjnego oraz pracowni RTG.

Kolejne siedem szpitali powiatowych w Pleszewie, Śremie, Słupcy, Czarnkowie, Nowym Tomyślu, Szamotułach, Jarocinie i Chodzieży także dostało unijne wsparcie w postaci 25 mln zł. Dzięki temu wszystkie placówki będą mogły zostać odpowiednio wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, co gwarantuje lepszą jakość świadczonych usług.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM