Polityka i społeczeństwo

MSWiA i Związki Zawodowe Służb Podległych Resortowi – Wspólny Komunikat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza na spotkanie wiceszefa Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Na spotkaniu będą omawiane istotne kwestie związane z funkcjonowaniem służb resortowych – od waloryzacji uposażeń, przez postulowany przez związki zawodowe progresywny mechanizm wynagradzania, po dojazdy do pracy i tzw. „mieszkaniówkę”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do wspólnego komunikatu MSWiA oraz związków zawodowych.

Głównym przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące wynagrodzeń funkcjonariuszy. Dyskutowano na temat waloryzacji uposażeń od 1 stycznia 2024 r. Związki zawodowe zgłosiły postulat wprowadzenia progresywnego systemu wynagradzania w służbach mundurowych MSWiA, który w ich opinii motywowałby doświadczonych pracowników do pozostania w służbie. Strona rządowa zadeklarowała przygotowanie analizy skutków finansowych takiego rozwiązania dla budżetu państwa podczas następnego spotkania.

Wiceminister Maciej Wąsik po przedstawieniu przez stronę związkową propozycji ws. warunków służby funkcjonariuszy, ogłosił dodatkowe środki przeznaczone na fundusz nagród z okazji Święta Policji.

Propozycje zawierały m.in. zmiany dot. realizowania dyżurów domowych, ochrony prawnej funkcjonariuszy, dojazdu do miejsca pełnienia służby oraz tworzenia tzw. „mieszkaniówek”.

Strona rządowa i społeczna uzgodniły, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział m.in. Wiceminister Maciej Wąsik, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego zawartość zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM