Polityka i społeczeństwo

Spotkanie Ministrów UE ds. Rolnictwa – Wspólna Strategia na rzecz innowacyjnej Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraża swoje stanowisko w sprawie wykorzystywania technologii w sektorze rolno-spożywczym. 4-5 września 2023 r. odbyło się nieformalne spotkanie ministrów w Cordobie, w którym uczestniczyła polska delegacja pod przewodnictwem ministra Roberta Telusa. Polska postulowała wspólnie z krajami przyfrontowymi, aby Komisja Europejska podjęła działania mające na celu złagodzenie skutków wojny w Ukrainie, która negatywnie wpłynęła na rynki rolne tych krajów.

Kwestie omawiane na spotkaniu

Unijni ministrowie ds. rolnictwa spotkali się, aby omówić najważniejsze inicjatywy, mające na celu wspieranie technologii w celu wdrożenia podwójnej zielonej i cyfrowej transformacji w sektorze rolno-spożywczym. Dyskutowano również o korzyściach płynących z wykorzystania nowych technik genomowych w rolnictwie.

Prezydencja hiszpańska chciała zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką technologie odgrywają w branży rolno-spożywczej – wspierając zrównoważony i efektywny model, który pozwoli zaradzić wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.

Minister Robert Telus zauważył, że zielona i cyfrowa transformacja sektora rolno-spożywczego jest kluczowa dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Uważa on, że badania naukowe, innowacje i inicjatywy ponadnarodowe są absolutną koniecznością w tym zakresie. Minister wyraził wsparcie dla europejskich partnerstw i inicjatyw, takich jak Horyzont Europa czy międzyrządowa inicjatywa BIOEAST.

Minister podkreślił także, że należy wspierać i promować inicjatywy, w których naukowcy i doradcy rolniczy współpracują z gospodarstwami rolnymi, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i prezentując przykłady różnorodnych rozwiązań.

Minister Telus poinformował również o wprowadzonych w Polsce inicjatywach, w tym stworzeniu Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz powołaniu brokerów innowacji w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego. Minister podkreślił znaczenie platformy e-DWIN, służącej do wspierania rozwoju e-usług doradczych, oraz budowania innowacyjnego systemu satelitarnego monitorowania upraw. W ramach rolnictwa 4.0 zaplanowano również wsparcie dla producentów rolnych, aby mogli korzystać z nowych technologii.

NGT – nowa kategoria roślin?

Nowe Techniki Genomowe (NGT) prezentowane przez Komisję Europejską wzbudziły zainteresowanie Ministera Roberta Telusa. Minister zauważył, że chociaż NGT nie wykorzystują obcego DNA, rośliny uzyskiwane za ich pomocą są traktowane jako nowa kategoria roślin genetycznie zmodyfikowanych, ze względu na konieczność przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.

Minister Telus wyraził swoje zadowolenie z podjętego tematu przez UE, ale zauważył, że omawiane kwestie są dyskusyjne.

Czy NGT powinny być traktowane jako kategoria roślin genetycznie zmodyfikowanych? Czy istnieje inny sposób na ocenę bezpieczeństwa?

Minister Telus zapytał, czy rolnictwo skorzysta na wynikach badań wykorzystujących nowe technologie genomowe, jeśli rośliny NGT będą traktowane tak samo jak GMO?

Szef polskiej delegacji wyraził przekonanie, że technologie NGT są obecnie szeroko rozwijane poza granicami Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że na światowym rynku dostępnych jest niewiele produktów NGT, lecz wiele z nich znajduje się już na etapie zaawansowanych prac badawczych, a także przygotowania do wdrożenia. Minister zaznaczył, że dzięki nowym, uproszczonym zasadom autoryzacji, produkty z zagranicy szybko pojawią się na europejskim rynku.

Minister Telus wyraził obawę, że opatentowane produkty NGT mogą ograniczyć prawa rolników do swobodnego korzystania z nasion, a także zahamować programy hodowlane i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw nasiennych.

Minister Telus stwierdził, że istnieje dylemat, czy produkcja ekologiczna będzie wystarczająco czysta, aby konsumenci mieli wybór. Ponadto istnieje obawa, że produkty NGT nie będą zawsze możliwe do odkrycia i zidentyfikowania w laboratorium.

Minister Telus zadeklarował, że nie będzie wymagać od producentów żywności i pasz z roślin NGT znakowania swoich produktów.

Jednakże, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, polski resort rolnictwa musi kontynuować prace nad przepisami, które zapewnią jednoznaczne rozporządzenia. Ważne jest także organizowanie dyskusji społecznych i działań edukacyjnych.

Rolnictwo europejskie zmaga się z wieloma wyzwaniami. W celu zapewnienia rolnikom odpowiednich warunków do pracy, Polska i kraje przyfrontowe skupiają się na tworzeniu korytarzy solidarnościowych, które będą zapewniać rolnikom możliwość importu zboża z Ukrainy oraz obniżenia kosztów nawozów, energii i innych produktów. Minister Telus, wspólnie z Komisją Europejską, zgłosił wniosek o działania mające na celu zabezpieczenie rolników przed suszą, podtopieniami oraz wysokimi cenami.

15 września jest kluczową datą dla UE, ponieważ pozwoli na budowanie prawdziwej solidarności całej UE i Ukrainy. KE musi zapewnić warunki, aby produkty z Ukrainy mogły być wywiezione do innych państw unijnych, a nawet i poza Europę. Jednak samo przewożenie towarów przez granice nie wystarczy, aby stworzyć prawdziwy korytarz solidarnościowy – powiedział minister.

Polska delegacja wskazała, że dopłaty do tranzytu mogą pomóc w przemieszczaniu towarów z UA poza granice państwa. Jednocześnie należy zainwestować w infrastrukturę, aby zapewnić rozwiązania na przyszłość. Ważne jest także, aby elastycznie dostosować listę produktów objętych zakazami w zależności od potrzeb danego kraju – na przykład w Polsce należy chronić przed importem malin, podczas gdy w innych państwach potrzebny jest słonecznik.

Minister Telus podkreślił, że aby jak najlepiej chronić solidarność i przyszłość Unii Europejskiej, powinniśmy wypracować wspólne stanowisko, oparte na wiedzy i danych. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze decyzje będą korzystne dla wszystkich.

PAP SA nie udziela żadnej gwarancji ani jakiejkolwiek innej zapewnienie co do treści komunikatów publikowanych w serwisie PAP. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM