Biznes i finanse

Budowanie lepszej infrastruktury kolejowej: Porozumienie rządu i samorządu ws. linii kolejowych

W świetle powyższych informacji, PGE Wybrzeże S.A. wybrała PKP CARGO S.A. jako dostawcę usług przewozu węgla i sorbentów wapiennych w trakcie przetargu. Łącznie transporty te obejmą ponad 16 milionów ton węgla i ponad 2 miliony ton sorbentów wapiennych.

Z kolei, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie, które umożliwi przekazanie dwóch linii kolejowych województwu na okres następnych trzydziestu lat. Są to linia Jelenia Góra – Lwówek Śląski (nr 283) oraz Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie (nr 322), które użytkowane będą w celu lepszego wykorzystania infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska.

Dzięki tym działaniom PKP CARGO S.A. będzie w stanie bezpiecznie i sprawnie dostarczyć węgiel i sorbenty wapienn w ramach przetargu oraz wykorzystać posiadaną infrastrukturę kolejową w regionie.

Współpraca z władzami województwa dolnośląskiego przynosi konkretne efekty. Projekty realizowane w ramach programu Kolej Plus, które mają na celu zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego, wpłynęły na przywrócenie połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Po zakończeniu niezbędnych prac, pociągi znów będą mogły przejeżdżać między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim oraz na odcinku Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie – wyjaśnił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewniają sprawną i bezpieczną sieć kolejową poprzez realizację inwestycji, które zapewniają coraz lepszą jakość podróży. Jednocześnie, dzięki współpracy z samorządami, Spółka ma możliwość wykorzystania linii kolejowych, które w innym przypadku nie zostałyby wykorzystane. Przekazanie takich odcinków w zarząd samorządów umożliwi mieszkańcom szybszy dostęp do kolei i skorzystanie z jej udogodnień – powiedział prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

DSDiK będzie zarządzać odcinkiem między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, który nie był wykorzystywany przez pociągi pasażerskie od 2016 roku oraz trasą Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie, która nie była używana od 2004 roku. Pozostałe ok. 12 km linii jest nadal gospodarowane przez PLK SA i wykorzystywane jest do ruchu towarowego, głównie w związku z kopalnią kruszywa.

PAP SA zapewnia, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są prezentowane bez jakichkolwiek zmian w ich treści, zgodnie z wersją dostarczoną przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM