Polityka i społeczeństwo

Ustawa o franczyzie: szansa na rozwoju i stabilizację rynku – Refleksje z XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że 5 września br. rozpoczęło się XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu! Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało Marcina Sławeckiego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości i przewodniczącego Zespołu ds. franczyzy, aby wziąć udział w wydarzeniu.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu zgromadziło wybitnych przedstawicieli polityki i gospodarki z Europy Środkowo-Wschodniej, aby omówić bezpieczeństwo i perspektywy rozwoju regionu. Jako jeden z tematów dyskusji została przedstawiona ustawa o franczyzie, która może mieć istotny wpływ na podjęcie strategicznych decyzji w przyszłości.

6 września 2023 r. odbyło się Forum Ekonomiczne, w trakcie którego dyskutowano na temat „Zmian we franczyzie: ustawowa regulacja i nowe wyzwania”. Prelegenci zorganizacji pracodawców, urzędów oraz przedsiębiorców przeanalizowali proponowaną ustawę o franczyzie, która została zaproponowana przez Zespół ds. franczyzy pod przewodnictwem Ministra Sprawiedliwości. Panel zainteresował się szansami i wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja, jak również zastanawiano się nad wpływem franczyzy na współczesną gospodarkę naszego kraju. Uczestnicy wyrazili również swoje oczekiwania wobec przygotowywanej ustawy franczyzowej.

Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, który nadzorował prace Zespołu ds. franczyzy, podkreślił, że projekt ustawy powstał w wyniku wielomiesięcznych spotkań z organizacjami przedsiębiorców oraz przedstawicielami środowisk naukowych. Celem zmian prawnych nie jest uregulowanie rynku, ale wprowadzenie konkretnych rozwiązań, które mają ułatwić funkcjonowanie relacji, w których do tej pory brakowało odpowiednich regulacji.

Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pomoże wyeliminować problemy franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej. Umowy franczyzy będą jasno określały wzajemne prawa i obowiązki stron, aby zapewnić lepszą przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji. Przyjęcie ustawy stanowi odpowiedź na postulaty dotyczące regulacji franczyzy, które wybrzmiewały w debacie publicznej od lat.

Ustawa stanowi istotny krok w kierunku jasnego i przejrzystego rynku franczyzy, który zapewni lepszą ochronę praw obu stron – wielkich korporacji i franczyzobiorców. W ten sposób zostanie umożliwione im swobodne działanie bez ryzyka naruszania interesów kogokolwiek. Obecnie na rynku franczyzy funkcjonuje ponad 1300 sieci i blisko 80 tys. franczyzobiorców.

Nowa wersja:

Projekt ustawy, oczekiwanej zarówno przez franczyzodawców, jak i franczyzobiorców, osiągnął już zaawansowany etap. W celu zapewnienia wsparcia środowisku przedsiębiorców, plan był wielokrotnie poddawany konsultacjom publicznym, opiniowaniu i uzgodnieniom. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza analizę uwag zgłoszonych przez strony. Po zakończeniu tego procesu, projekt zostanie skierowany do dalszych prac rządowych.

PAP SA publikuje komunikaty bez dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca odpowiada za treść komunikatu i przestrzega postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM