Nauka i technologie

Karpacz’23: Jak konsumenci wpływają na gospodarkę obiegu zamkniętego – raport UNGC

Badanie przeprowadzone przez UN Global Compact wraz z McDonald’s wskazuje, że 79% Polaków ma świadomość znaczenia wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego, a 69% chce poszerzać swoją wiedzę na temat działań proekologicznych. Wyniki zostały przedstawione na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

McDonald’s nad Wisłą to ponad 530 restauracji, które są zarządzane przez lokalnych przedsiębiorców – franczyzobiorców. Wszystkie te restauracje wyznaczają trendy w kwestii ograniczania produkcji śmieci poprzez wykorzystanie gospodarki obiegu zamkniętego w opakowaniach.

„Współpracujemy z polską firmą Miklan-Ryza, która jest innowatorem i liderem na skalę europejską w odzyskiwaniu włókien papierowych ze zużytych produktów. Opracowana wspólnie z recyklerem innowacyjna technologia pozwala przywracać do systemu także słomki, papierowe kubki po napojach, a nawet zabrudzone papierowe opakowania po burgerach” – tłumaczy Anna Borys, Impact Director McDonald’s Polska.

McDonald’s wdrożyło szereg rozwiązań w swoich restauracjach, zgodnych z raportem pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach”, który został przygotowany przez UN Global Compact. Raport jest wspierany przez McDonald’s oraz zawiera wnioski z spotkań ekspertów i przedstawicieli biznesu, którzy współtworzyli razem z UNGC Platformę ds. GOZ.

„Nie ukrywamy, że do stworzenia raportu zainspirowały nas między innymi proekologiczne działania marki McDonald’s, wyznaczające najwyższe standardy na rynku i realizujące ideę firmy odpowiedzialnej społecznie. Jego wyniki można określić jako >>ostrożnie optymistyczne<<: 10 proc. respondentów deklaruje, że posiada dużą wiedzę na temat korzyści związanych z recyklingiem, a ponad trzy czwarte z nich uważa, że idea gospodarki obiegu zamkniętego ma sens” – wyjaśniała Małgorzata Greszta, partner zarządzający w CSR Consulting.

Żeby wdrożyć przyjazne dla środowiska rozwiązania, biznes musi podjąć trzy strategiczne działania. Po pierwsze, powinien wypracować kompleksowe strategie i stworzyć mechanizmy ich monitorowania. Po drugie, należy włączyć konsumentów, z których raport wynika, że są oni świadomi tematu i gotowi do zmiany swoich zachowań. Ostatnim krokiem jest otwarcie się na innowacje i tworzenie zintegrowanego łańcucha wartości ponad sektorowego.

„Kluczową rolę odgrywa edukacja, co udowodnił sukces naszych kampanii reklamowych wyjaśniających konsumentom sens i zasady przyjaznych środowisku rozwiązań McDonald’s. Po realizacji kampanii 4 proc. więcej naszych gości wyraziło intencję segregowania odpadów. Tę zmianę postawy zauważył także nasz recykler Miklan-Ryza – zwiększyła się czystość frakcji” – komentowała Anna Borys.

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, zaleca również rozważenie systemowych rozwiązań, takich jak implementacja systemu kaucji, który zachęciłby do segregacji odpadów i opakowań.

Jako kolejny krok, Kamil Wyszkowski sugeruje, żeby wdrożyć system kaucji, który zmotywuje ludzi do skutecznego odzyskiwania odpadów i opakowań.

„Po prostu musimy zbudować gospodarkę obiegu zamkniętego – i to nie tylko z powodu konieczności wprowadzania Zielonego Europejskiego Ładu, ale przede wszystkim zmian klimatu, których konsekwencje odczuwamy już teraz” – wyjaśniał Kamil Wyszkowski.

Prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, kierowniczka Zakładu Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej wskazała, że elastyczność jest niezbędna w ustawodawstwie dotyczącym tego obszaru.

Dodatkowo, wyraziła przekonanie, że wymagane jest zapewnienie odpowiedniego porządku w tym zakresie.

Prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz podkreśliła, że niezbędny jest także właściwy poziom porządku w ustawodawstwie dotyczącym tego tematu.

„Jednym firmom opłacać się będzie używanie zamienników, a innym, którzy jak McDonald’s pochwalić się mogą konkretnymi osiągnięciami, korzystanie z wypracowanych rozwiązań i technologii” – powiedziała ekspertka.

Poseł Andrzej Grzyb, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wyraził swoje stanowisko w temacie ponownego wykorzystania surowców. Przekonywał on, że ideę można zrealizować bez względu na przeszkody i inne trudności.

Kolejnym zabierającym głos w tej debacie był poseł Andrzej Grzyb, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zwracał on uwagę na praktyczny aspekt kwestii odzyskiwania surowców i wyjaśniał, że jest to niezbędne do zachowania naturalnego środowiska.

„Recykling to konieczność, m.in. dlatego że Europa jest dramatycznie uboga w surowce i pierwiastki, także te krytyczne. Niniejszy raport pokazuje, że w tej kwestii wśród Polaków panuje konsensus” – podkreślał parlamentarzysta.

McDonald’s Polska dąży do tego, aby wdrażać zielone innowacje, które pozwalają na ochronę zasobów planety i zrównoważoną produkcję żywności przy współpracy z wysokiej jakości dostawcami. Ponadto, marka wspiera lokalne społeczności. Wielokrotnie franczyzobiorcy wykazywali się własną inicjatywą w działaniach na rzecz mieszkańców, w zarówno w trudnych, jak i w codziennych sytuacjach. Oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby lokalnych społeczności i jak marka może na nie odpowiedzieć.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM