Polityka i społeczeństwo

Polska i Wietnam: Przygotowania do zwiększenia wymiany handlowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdza, że Sekretarz stanu Ryszard Bartosik wziął udział dziś w spotkaniu z przedstawicielami wietnamskich służb fitosanitarnych.

Jak wynika z informacji, podczas spotkania omawiano finalizację trwających negocjacji w zakresie dostępu do polskich produktów takich jak: borówka, mięso wołowe, gęsi i kaczki.

Wiceminister Ryszard Bartosik wyraził przekonanie, że decyzja ta przyczyni się do wzmocnienia więzi gospodarczych między Polską a Wietnamem. Podkreślił także, że prowadzone rozmowy przynoszą konkretne rezultaty.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraża przekonanie, że wyniki spotkania będą miały pozytywny wpływ na współpracę gospodarczą między oboma krajami.

Ministerstwo Rolnictwa RP zapoczątkowało wizytę przedstawicieli wietnamskich służb fitosanitarnych w Polsce, która ma na celu wzmocnienie ścisłej współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa. Efektem spotkań między polskim i wietnamskim resortem rolnictwa są prace polsko-wietnamskiej grupy roboczej, która przyczyni się do zintensyfikowania współpracy.

Polska i Wietnam czerpią korzyści ze współpracy w sektorze rolnictwa. Między innymi w 2022 roku Polska była jednym z najważniejszych dostawców towarów rolno-spożywczych do krajów ASEAN, a Wietnam okaże się głównym odbiorcą.

Rozwój współpracy rolniczej pomiędzy Polską a Wietnamem stwarza możliwości dla obu krajów do wzmocnienia ich wzajemnych relacji handlowych oraz zapewnienia dostaw towarów rolno-spożywczych wysokiej jakości.

PAP SA publikuje komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM