Polityka i społeczeństwo

Minister Robert Telus – zaangażowanie w rozwiązywanie problemów rolniczych: człowiek dla człowieka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce podkreślić, że doradztwo rolnicze jest czymś więcej niż tylko narzędziem. Minister Robert Telus zaznaczył, że to relacja między człowiekiem i rolnikiem, która została uczczona w 100-lecie jej istnienia.

Doradztwo rolnicze stanowi dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ważne narzędzie, które może pomóc rolnikom w zarządzaniu ich gospodarstwami. Poprzez współpracę z doradcą, rolnicy będą mogli lepiej zrozumieć swoje możliwości i zwiększyć swoje zyski.

Polscy doradcy rolniczy okazali się niezastąpieni w bieżącym roku. Wielkie wyzwanie stanowiły dla nich tzw. ekoschematy. Dzięki ich wsparciu, polscy rolnicy wyraźnie wykazali się wyższą znajomością działań z zakresu ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, a tym samym otrzymali dodatkowe dopłaty. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, to właśnie dzięki doradcom rolniczym polscy rolnicy odnieśli sukces.

Z roku na rok wsparcie doradców rolniczych staje się niezbędne dla zwiększenia produkcji w Polsce. Ich doświadczenie i wiedza są nieocenione w dziedzinie rolnictwa. Tym samym polscy rolnicy mogą czerpać korzyści z innowacyjnych metod upraw, pozwalających na osiągnięcie znacznie lepszych wyników.

Minister odniósł się także do zasług doradców rolniczych w budowaniu szacunku dla polskiego rolnictwa i produktów żywnościowych. „To dzięki Waszemu wysiłkowi nasze rolnictwo jest silne, wpływowe i cenione w Europie i na świecie” – powiedział Robert Telus.

Budowanie przyszłości

Uczestnicy dzisiejszego spotkania mieli okazję omówić kroki, jakie należy podjąć, aby zapewnić odpowiedni rozwój doradztwa rolniczego w Polsce. Minister Robert Telus i sekretarz stanu Anna Gembicka zgodnie podkreślili znaczenie stałego transferu wiedzy i doświadczeń wszystkich zainteresowanych stron.

Uważam, że wiedza jest równie ważna, co wnioski. Chcemy zapewnić rolnikom doradztwo obiektywne, oparte na wiedzy i najnowocześniejszych technikach. Dlatego bardzo mocno stawiamy na wypracowaną w instytutach i ośrodkach doradztwa rolniczego wiedzę, którą chcemy przekazać polskim rolnikom.

Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazywała dziś na nowe technologie i cyfryzację jako kluczowe elementy przyszłości doradztwa rolniczego. Podkreśliła jednak, że przekazywanie wiedzy pozostanie najważniejszym zadaniem dla doradców.

„Ośrodki doradztwa rolniczego stanowią most między laboratoriami badawczymi a rolnikami, dzięki czemu wyniki naukowe mogą zostać wykorzystane w praktyce. Dzięki temu, co wypracowujemy w naszych instytutach, może zostać wykorzystane w gospodarstwach rolnych i w ten sposób przyczynić się do ich rozwoju – powiedziała Anna Gembicka.

Dziś na konferencji odbyły się zasłużone podziękowania dla tych, którzy swoimi umiejętnościami przyczynili się do sukcesu doradztwa rolniczego w Polsce.

Minister Telus wyraził swoje uznanie dla doradców, którzy przekazują swoją wiedzę i serce w działania dla rozwoju doradztwa.

Minister rolnictwa podkreślił, iż jego zadaniem jest wspieranie doradców rolniczych nie tylko duchowo, ale również finansowo.

Zapewnił, że będzie robić wszystko, aby zapewnić satysfakcję doradcom, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju polskiego rolnictwa.

100 lat doradztwa rolniczego – zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 13-14 września w Warszawie!

Organizatorem konferencji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współorganizatorem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu spotkają się przedstawiciele doradztwa rolniczego, instytutów naukowych, szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z Ministerstwem.

Konferencja stanowi podsumowanie wyjątkowych osiągnięć doradztwa państwowego w Polsce. Uczestnicy spotkania to osoby, których praca pozwoliła mieszkańcom wsi wdrażać lepsze praktyki i rozwiązania. To także okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji dotyczącej wyzwań, przed którymi stoi środowisko doradcze w najbliższych latach.

Konferencja dostarczy szereg innowacyjnych prezentacji, sesji plenarnych oraz paneli dyskusyjnych, które stanowić będą doskonałą okazję do wzajemnego wymieniania się inspirującymi pomysłami oraz nawiązywania nowych kontaktów. Jest to też platforma, na której poszukamy rozwiązań, które pozwolą zaistnieć zrównoważonemu rolnictwu.

PAP SA w żaden sposób nie modyfikuje treści komunikatów publikowanych w serwisie. Natomiast ponosi odpowiedzialność za zgodność treści z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe oraz odpowiedzialność za zawarte w nich treści nadawca komunikatu.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM