Nauka i technologie

Atomowa energia dla Polski – Konferencja 19 września

Jeśli jesteś zainteresowany tematem energetyki nuklearnej, bądź chcesz zdobyć wiedzę na ten temat, nie możesz przegapić trzeciej edycji konferencji, która odbędzie się 19 września na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania będziemy dyskutować o miejscu atomu w miksie energetycznym Polski, tworzeniu kadr dla energetyki jądrowej, budowaniu potrzebnej infrastruktury oraz finansowaniu zarówno dużego jak i małego atomu.

„Duży nacisk położymy na kwestie tworzenia kadr dla energetyki jądrowej w Polsce – zarówno tej wielkoskalowej jak i SMR. Okres kształcenia nowych pracowników dla tworzącego się sektora jądrowego w Polsce zbiega się z czasem przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w wybranych lokalizacjach” – mówi Michał Niewiadomski założyciel Klubu Energetycznego.

Dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEn podkreśla, że istotne jest wyznaczenie krótko, średnio i długoterminowych priorytetów w zakresie przygotowania kadry, zapewniając wysoki poziom jej międzynarodowego charakteru. System staży w Europie, Korei Południowej i USA stanowiłby tutaj skuteczne narzędzie.

Dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEn stwierdza, że należy określić krótko, średnio i długoterminowe wymagania dotyczące przygotowania kadry, która będzie cechować się wysokim poziomem umiędzynarodowienia. W tym celu należy wykorzystać system staży w Europie, Korei Południowej i USA.

„Podczas tegorocznej edycji konferencji, chcemy dyskutować zarówno na temat systemu kształcenia jak i szkolenia absolwentów na istniejących siłowniach jądrowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy coraz większe zainteresowanie uczelni by tworzyć kierunki studiów kształcących polskie kadry dla energetyki jądrowej” – mówi prof. Tchorek.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM