Nauka i technologie

Prawo w Europie Centralnej: Przegląd wyników badań prawnoporównawczych

Międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, będącą podsumowaniem tegorocznych badań prawno-porównawczych, w dniach 15-17 listopada br. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na konferencji wziąć udział będą naukowcy z Węgier, Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Polski.

Konferencja organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości będzie podsumowaniem wieloletnich badań naukowych. Uczestnicy trzydniowego spotkania będą mieli okazję zapoznać się z wynikami prac prawie 50 naukowców z 18 ośrodków naukowych z Europy Środkowej oraz Gruzji.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości dostrzega potrzebę wzmocnienia współpracy między europejskimi środowiskami naukowymi z Europy Środkowej, a także stworzenia platformy, która umożliwi wymianę myśli i idei, biorąc pod uwagę specyfikę, osiągnięcia naukowe i system prawny krajów tego regionu.

„W naszej części Europy brakowało silnego ośrodka badawczo-naukowego, który jednoczyłby środowisko naukowe prawników. Ta współpraca powinna nadawać ton w dyskursie naukowym, a wyniki naszych badań powinny być rzetelnym wzorem także dla krajów Europy Zachodniej. Można powiedzieć, że naśladujemy zachodnie ośrodki naukowe, które od wielu lat miały nieformalny monopol na badania i granty naukowe. Liczymy, że nasze projekty badawcze z Europy Środkowej przełamią ten monopol” – mówi prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Polsko-Węgierska Platforma Badawcza oferuje przedstawienie badań dotyczących ochrony rolników, dzieci osób niepełnosprawnych, wolności sumienia oraz cyberprzestępczości. Platforma Badań Porównawczych prezentuje zaś wyniki wielu ekspertyz wykonanych w Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie, obejmujących zmiany w Konstytucji, praworządność, reformę systemu sądownictwa administracyjnego oraz skuteczność wymiaru sprawiedliwości.

„Naszym celem jest przeprowadzenie pogłębionego badania oraz opracowanie licznych propozycji de lege ferenda, które powinny mieć zastosowanie zarówno w teorii, jak iw praktyce prawa” – mówi dr hab. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM