Polityka i społeczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: G. Puda wizytuje budowę S1 – Węgierska Górka coraz bliżej do końca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapewniają, że budowa drogi ekspresowej S1 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Inwestycja umożliwi przejazd między Przybędzą a Milówką bez konieczności przejeżdżania przez gęsto zaludnione osiedla mieszkaniowe. W czwartek Minister Grzegorz Puda wziął udział w uroczystym przebiciu ostatniej nawy w tunelu drążonym w masywie Baraniej Góry, co oznacza, że inwestycja zbliża się do końca.

Budowa autostrady S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki stanowi istotny element wspomnianego wyżej Programu Budowy Dróg Krajowych. Długość tego odcinka wynosi 8,53 km, a koszt inwestycji szacowany jest na 1,4 mld zł.

Budowa obwodnicy Węgierskiej Górki jest ważnym krokiem w rozwoju transportu w regionie. Będzie ona zapewniać mieszkańcom i kierowcom bezpieczny i wygodny transport, a także ułatwi włączenie się w ruch tranzytowy na trasie S 1.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki zaangażowaniu środków budżetowych, obwodnica Węgierskiej Górki szybko stanie się rzeczywistością, przynosząc wiele korzyści dla mieszkańców i kierowców.

Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych przyczynia się do poprawy infrastruktury drogowej w całym kraju. Wśród przedsięwzięć objętych programem jest budowa autostrady S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki, której długość wynosi 8,53 km, a wartość inwestycji szacowana jest na 1,4 mld zł.

Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy i kierowcy będą mogli korzystać z bezpiecznego i wygodnego transportu, a także z łatwiejszego włączenia się w ruch tranzytowy na trasie S 1.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda wyraził nadzieję, że dzięki zaangażowaniu środków budżetowych przedsięwzięcie zostanie szybko zrealizowane, dostarczając wielu korzyści dla mieszkańców i kierowców.

Minister G. Puda zaznaczył, że nowa trasa S1 zapewni mieszkańcom województwa szybki i bezpieczny transport. Droga będzie posiadać specjalne zabezpieczenia, które pozwolą na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością.

Podczas uroczystości wicewojewoda Jan Chrząszcz zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki temu projektowi śląskie drogi będą jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców, a także odwiedzających region.

Minister G. Puda poinformował, że szybki i bezpieczny odcinek S1 będzie gotowy w 2025 roku. Wartość tej inwestycji to około 450 mln złotych, co jest potwierdzeniem zaangażowania władz województwa w modernizację infrastruktury drogowej.

Nowa trasa S1 pozwoli mieszkańcom na szybszy i bezpieczniejszy transport. Droga będzie wyposażona w specjalne zabezpieczenia, które zapewnią maksymalną dozwoloną prędkość i bezpieczeństwo pasażerom.

Inwestycja jest wyrazem troski władz województwa o społeczno-gospodarczy rozwój regionu. Pozwoli ona mieszkańcom korzystać z udogodnień w postaci szybszego i bardziej komfortowego transportu.

Uroczyste przebicie ostatniej nawy drugiego tunelu na S1 Przybędza–Milówka stanowi ważny krok w kierunku ukończenia inwestycji. Minister G. Puda poinformował, że w 2025 roku cały południowy odcinek S1 będzie gotowy do użytku. Wartość tej inwestycji to około 450 mln złotych.

Odcinek S1 Pyrzowice-Zwardoń jest jednym z najważniejszych elementów międzynarodowego korytarza transportowego. Jest to istotny szlak komunikacyjny, który łączy różne części Europy. Trasa ta zapewnia bezpieczny, szybki i wygodny transport towarów i osób między krajami basenu Morza Bałtyckiego a południową Europą.

Odcinek S1 Pyrzowice-Zwardoń jest strategicznym elementem międzynarodowego korytarza transportowego. Łączy on kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej, umożliwiając bezpieczny, szybki i wygodny przewóz towarów i osób. Trasa ta jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, jednego z najważniejszych elementów sieci transportowej w Unii Europejskiej.

Odcinek S1 Pyrzowice-Zwardoń stanowi istotny element w krajowym i międzynarodowym transportowaniu. Jest on kluczowym punktem połączenia polskiej sieci drogowej z słowacką D3, umożliwiając wygodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Południowej. Trasa ta jest jednym z najważniejszych szlaków w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, oferując bezpieczną, szybką i komfortową podróż.

Inwestycja S1 na odcinku Przybędza-Milówka znajduje się w województwie śląskim, powiecie żywieckim i trzech gminach: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka oraz Milówka.

Po zakończeniu drążenia pierwszej oraz drugiej nawy tunelu pod masywem Baraniej Góry zakończył się etap wiercenia wszystkich tuneli. Na koniec czerwca zakończono przebicie pierwszej nawy, co oznaczało zakończenie prac w kierunku Zwardonia.

Inwestycja ta pozwoli na rozwój transportu publicznego w regionie, a także poprawi bezpieczeństwo na drodze. Współfinansowanie ze środków unijnych pozwoli na szybszą budowę drogi, a także zapewni dodatkowe środki finansowe na jej utrzymanie i kontrole.

Nowa droga S1 ożywi również gospodarkę regionu, ponieważ pozwoli przedsiębiorcom na szybszy transport produktów i usług. Poprawi także dostęp do szpitali, sklepów i innych usług publicznych.

Jako część programu dofinansowana przez Unię Europejską, budowa drogi S1 węzeł Oświęcim– węzeł Suchy Potok będzie służyć mieszkańcom regionu przez lata. Inwestycja ta przyniesie korzyści w postaci poprawy infrastruktury transportowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz wzrostu gospodarczego.

Dofinansowanie w wysokości blisko 441 mln zł przyczyni się do realizacji projektu budowy drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy-Bielsko-Biała, dzięki któremu poprawi się dostęp do usług publicznych i gospodarczych w regionie.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych budowa drogi S1 węzeł Oświęcim– węzeł Suchy Potok zostanie przeprowadzona szybko i w sposób bezpieczny. Inwestycja ta pozwoli na rozwój regionu poprzez zwiększenie możliwości transportowych i gospodarczych.

Realizacja projektu będzie długofalowym wsparciem dla mieszkańców regionu, ponieważ umożliwi im szybki i bezpieczny transport, a także ułatwi dostęp do usług publicznych i gospodarczych.

Polska zamierza zwiększyć swoje wsparcie dla inwestycji drogowych w perspektywie 2021-2027. Przeznaczy ona środki na modernizację i budowę dróg połączonych z korytarzami TEN-T, aby zwiększyć przepustowość i zwiększyć bezpieczeństwo. Ma to na celu usprawnienie transportu wewnątrz kraju i poza jego granicami.

W ramach programu FEnIKS 2021-2027, Polska wyasygnuje znaczne środki na finansowanie inwestycji drogowych, w tym budowę nowych odcinków dróg i modernizację istniejących, zgodnie z założeniami korytarzy TEN-T. Wsparcie to pozwoli na budowę nowoczesnych, bezpiecznych i wydajnych dróg, które przyczynią się do wzrostu mobilności i przepływu towarów w całej Europie.

Ponadto, inwestycje, które mają na celu budowę lub rozbudowę dróg w celu powiązania krajowej sieci drogowej z TEN-T, otrzymają wsparcie. Obejmuje to także budowę obwodnic wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych, aby pomóc miejscowościom w przeprowadzaniu ruchu drogowego.

Program FEnIKS ma na celu stworzenie lepszej infrastruktury drogowej w całym kraju. Będzie wspierać inwestycje w budowę lub przebudowę autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która jest głównym beneficjentem programu.

Program FEnIKS to szansa na modernizację i poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz ułatwienie podróżowania po całym kraju. Jest to inicjatywa wspierająca rozwój regionów i ułatwiająca społecznościom dostęp do niezbędnych usług.

Realizacja programu FEnIKS obwarowana jest odpowiedzialnością za treść wniosków o dofinansowanie, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Dofinansowanie z programu FEnIKS może stanowić istotny wkład w rozwój infrastruktury drogowej kraju, co z kolei zapewni społecznościom lepsze warunki do podróżowania i dostępu do usług.

Głównym celem programu FEnIKS jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w budowę lub modernizację dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych.

Aby zapewnić wiarygodność i poprawność danych, wszystkie informacje dotyczące programu FEnIKS będą publikowane bez jakichkolwiek zmian w serwisie PAP.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM