Nauka i technologie

Gospodarka leśna jako sposób na ochronę lasów przed skutkami zmian klimatycznych – Krynica Forum

Lasy Państwowe ostrzegają, że bez skutecznego zarządzania polskimi lasami, negatywne skutki zmian klimatycznych nieuchronnie doprowadzą do masowej śmierci drzewostanów. Takie sytuacje już zaobserwować można w wielu miejscach na świecie, gdzie dochodzi do pożarów lasów. Dyskusja na ten temat została zorganizowana przez Lasy Państwowe podczas Krynica Forum.

W 2020 roku Lasom Państwowym minie 100 lat od momentu ich powołania. Przypomina o tym Józef Kubica, dyrektor generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 77 proc. polskich lasów jest poddanych zarządowi Państwowego Gospodarstwa Leśnego.

„Nasza stuletnia tradycja pokazuje, jak należy chronić lasy. Mamy nasz >>polski zielony ład<<, który realizujemy poprzez zrównoważone zarządzanie drzewostanem. Uwzględnia on funkcje przyrodnicze, społeczne oraz gospodarcze lasów” – powiedział Kubica. 

„Wbrew brukselskiej strategii wyrażonej w pakiecie Fit for 55 uważamy, że pozostawienie starych i chorych drzew, jak to miało miejsce w Puszczy Białowieskiej, nie przyniesie zwiększenia absorbcji CO2 z atmosfery, a wręcz przeciwnie. Będzie z tego więcej szkody niż pożytku i dla środowiska, i dla gospodarki, dlatego będziemy dyskutowali z europejskimi urzędnikami i blokowali niedobre rozwiązania” – podkreślił. 

Kubica przedstawił również metody, jakie stosuje jego firma, aby chronić lasy przed wylesieniem. Wśród nich wymienił m.in. zwiększanie zasięgu lasów, ochronę i zarządzanie zasobami leśnymi oraz stosowanie nowoczesnych technologii.

Zdaniem eksperta zarządzanie zasobami leśnymi to nie tylko zadbanie o środowisko, ale również osiągnięcie wymiernych korzyści gospodarczych.

Kubica podkreślił, że wdrażane przez jego firmę strategie zrównoważonego gospodarowania lasami są w stanie złagodzić skutki kryzysu klimatycznego poprzez absorbowanie części dwutlenku węgla.

Aby zwiększyć liczbę drzew, Lasom Państwowym udało się nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspólne przedsięwzięcia mają na celu zachęcenie ludzi do sadzenia drzew w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Lasy Państwowe stosują również techniki, aby zapobiegać wylesieniu, w tym monitoring leśny, szkolenia i edukację dla gospodarzy leśnych oraz wdrażanie programów ochrony gatunków zwierząt.

Kubica zauważył, że wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań może pomóc w ograniczeniu skutków zmian klimatycznych, a jednocześnie zapewnić wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne.

Jak wyjaśnił, zrównoważone gospodarowanie oznacza, że lasom jest dostarczana optymalna opieka, która obejmuje usuwanie chorych drzew oraz wzmacnianie tych, które są w stanie absorbować CO2.

Według Kubicy prawdziwe zarządzanie leśne to kwestia umiejętnego wykorzystania dostępnych zasobów, aby zwiększyć powierzchnię lasów.

Szef Lasów Państwowych zaznaczył, że zrównoważone gospodarowanie lasami powinno uwzględniać jednocześnie ochronę środowiska i uzyskanie korzyści ekonomicznych.

Kubica wspomniał także o metodach, jakie stosuje jego firma, aby zapobiec degradacji lasów, w tym zarządzaniu zasobami leśnymi, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii oraz edukowaniu społeczeństwa.

Zdaniem eksperta zrównoważone gospodarowanie lasami pomaga w walce z kryzysem klimatycznym, a jednocześnie przynosi korzyści społeczne i gospodarcze.

Aby zapobiec wylesieniu, Lasom Państwowym udało się nawiązać współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, które zachęcają do sadzenia drzew, co pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Lasom Państwowym udało się również wprowadzić wiele innych strategii, w tym monitorowanie leśne, szkolenia i edukację dla gospodarzy leśnych, a także programy ochrony gatunków zwierząt.

Według Kubicy wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w zarządzaniu leśnym może mieć istotny wpływ na walkę z kryzysem klimatycznym, a jednocześnie przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki.

„Rocznie wydajemy kilkadziesiąt milionów złotych na projekty edukacyjne dla Polaków, jak wiaty edukacyjne, ścieżki rowerowe. Pokaźną część wypracowanych zysków, ok. 500 mln zł rocznie, przeznaczamy na działania ekologiczne w samych lasach” – powiedział Kubica. 

Dr Luiza Tymińska-Czabańska, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wskazała na możliwość prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z zasadami ochrony przyrody.

Podczas wystąpienia dr Luizy Tymińskiej-Czabańskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, wykazała ona, że istnieje szansa na zrównoważoną gospodarkę leśną, która jest zgodna z ochroną środowiska.

„Gospodarka leśna daje dużo możliwości na równe działania. Można z jednej strony chronić przyrodę i lasy, a z drugiej zaspokajać potrzeby surowcowe polskiej gospodarki” – oceniła. Dodała, że kluczem jest zachowanie w tym wszystkim równowagi. 

Ekspertka i prof. Socha zwracają uwagę, że tylko odpowiednia gospodarka leśna pozwala zachować zdrowe i piękne lasy. Niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania i utrzymywania leśnych ekosystemów w zdrowym stanie.

Według ekspertki zaniechanie gospodarki leśnej w celu ochrony lasów może doprowadzić do ich postarzenia i obumierania. Prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przypomina, że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w imię ochrony lasów przestano prowadzić jakiekolwiek działania i doprowadziło to do ich degradacji.

Działania zmierzające do utrzymania lasów w zdrowym stanie muszą opierać się na nowoczesnych narzędziach zarządzania i monitorowania, a nie na zaniechaniu gospodarki leśnej. W ten sposób zostanie zapewniona długoterminowa ochrona tych cennych ekosystemów.

Profesjonaliści wskazują, że tylko zaawansowana gospodarka leśna jest w stanie zadbać o zdrowie i piękno lasów. Opracowanie i wykorzystanie odpowiednich narzędzi do monitorowania stanu lasów pozwoli na skuteczną ochronę i zarządzanie nimi w dłuższej perspektywie.

„Bardzo dużym wyzwaniem jest ograniczenie ilości CO2 w atmosferze. Wiemy, że lasy wiążą ten szkodliwy dla nas gaz, ale robią to tylko do pewnego wieku. Stare drzewa już nie tylko go nie absorbują, ale wręcz emitują. Tymczasem proponowane rozwiązania unijne dążą do ochrony starych drzew, co w jakimś stopniu ogranicza pojawianie się nowych nasadzeń na większą skalę, więc paradoksalnie kurczowe trzymanie się założeń pakietu Fit for 55, nie przyniesie realizacji jego celu” – wyjaśnił. 

Słabe, zdegenerowane lasy stanowią duże zagrożenie dla naszej przyrody. Zwiększają one ryzyko pożarów, których w Ameryce Północnej w ostatnich latach było wyjątkowo dużo.

Według prof. Sochy ochrona przyrody i prowadzenie gospodarki leśnej nie są ze sobą sprzeczne. Zauważył, że część zapisów w Uniowskim pakiecie Fit for 55 jest niewłaściwa.

Podkreślił, że nie wystarczy pozostawiać lasy bez ingerencji człowieka, by chronić je przed zmianami klimatycznymi. Należy wdrażać programy przebudowy drzewostanów, które pozwolą im przystosować się do wzrostu temperatur i długich susz.

Prof. Socha zaapelował, aby wprowadzić działania, które pozwolą odnowić i wzmocnić nasze lasy, chroniąc je przed degradacją.

Podsumowując, ochrona przyrody wymaga odpowiedzialnego i świadomego zarządzania lądami leśnymi, aby uniknąć szkodliwych skutków wynikających z nadmiernej eksploatacji i pożarów.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM