Biznes i finanse

Kobiety jako fundament środowiska kolejowego – TRAKO 2023

Kobiety nie muszą dłużej być zastępczymi postaciami w branży kolejowej. Dzięki staraniom pracodawców oraz danym statystycznym, które wyłoniły się podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, można dostrzec zmiany w kierunku polityki równości, która wspiera i promuje kobiety w branży kolejowej.

Polskie branże kolejowe dają zatrudnienie ponad stu tysiącom osób. Zarządcy infrastruktury mają do dyspozycji ok. 40 tys., a przewoźnicy towarowi i pasażerscy poświęcają swoje usługi odpowiednio 27 tys. oraz 24 tys. osób. Z tego grona, aż 26 tys. stanowią kobiety. Większość z nich pełni funkcje administracyjne, jednakże nie brakuje też kobiet zaangażowanych w ruch kolejowy.

„W przewozach pasażerskich wśród kasjerek dominują kobiety stanowiąc 90-93 proc. Jest też ponad połowa konduktorek. Zawodem z tendencją wzrastającą jest kierownik pociągu. Już 36 proc. z nich to kobiety” – wyliczała Małgorzata Kalata, dyrektor generalny Urzędu Transportu Kolejowego.

„Statystyki potwierdzają, że liczba kobiet kolejarzy wzrasta. Od 2017 r. liczba zatrudnionych kobiet w gronie pracowników PKP Intercity wzrosła o ponad 20 proc.” – zaznaczyła Ewa Boguszewska, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pełnomocnik zarządu ds. pracowniczych i korporacyjnych PKP Intercity.

„Zatrudniamy trzy pokolenia pań, młode kobiety wychodzą poza stereotypy. Wspieramy kobiety m.in. poprzez możliwość specjalnych szkoleń >>miękkich<<, czy też zapewniając im specjalne, wygodniejsze sorty mundurowe” – wyliczała Ewa Boguszewska.

„Zachęcamy kobiety do rozwoju, różnorodność to droga do rozwoju firmy. Staramy się wskazywać, że kobietom na kolei dobrze się pracuje” – przekonywała Martyna Gileta, p.o. dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Cargo.

1. Polska sieć kolejowa składa się obecnie z 52 maszynistek oraz kolejnych 42 pań, które przygotowują się do wykonywania tego zawodu.

2. PKP Intercity oferuje możliwość pracy maszynistkom od 2017 roku, a obecnie wyłącznie osiem kobiet porusza się po torach regularnie, a dodatkowo kilka innych osob jest w trakcie stażu.

3. PKP Cargo opublikowało pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym zawiera się opis dotyczący równości wśród pracowników.

4. Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych twierdzi, że w miejscach, gdzie zespoły są zróżnicowane pod względem płci, występują lepsze wyniki, w tym także finansowe. Pracownicy w takich zespołach są bardziej innowacyjni.

5. W sieci kolejowej w Polsce zatrudnionych jest obecnie 52 kobiet, które pełnią funkcję maszynistek oraz kolejne 42, które są w trakcie szkolenia.

6. PKP Intercity zapewnia możliwość pracy maszynistkom od 2017 roku, dziś osiem kobiet regularnie jeździ po torach, a dodatkowo kilka innych dopiero uczy się tego zawodu.

7. PKP Cargo posiada raport zrównoważonego rozwoju, w którym szczegółowo opisana została równość płci wśród pracowników.

8. Zdaniem Joanny Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zespoły zróżnicowane pod względem płci charakteryzują się lepszymi wynikami, w tym również finansowymi. Pracownicy w takich zespołach są bardziej kreatywni.

„Teraz uczymy się, jak ją wdrożyć. Jednym z pierwszych działań było umożliwienie ruchomego czasu pracy czy pracy hybrydowej. Wierzymy, że to stanie się naszą przewagą na rynku, która ściąga pracowników i pokazuje, że jesteśmy nowocześni, elastyczni” – informowała Jolanta Dębiak, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP.

„Należy podawać prawdziwe informacje, że nie każdą pracę może wykonać kobieta. Jednak tam, gdzie to możliwe, konkurujmy kompetencjami. Likwidujmy bariery i pokazujmy, że można je pokonywać” – apelowała Ewa Boguszewska.

PKP S.A. przyjęła strategię otwierania się na wszelkie grupy społeczne, w tym na kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Kobiety są niezbędne do zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku kolejowego, dlatego ekspertki doszły do wniosku, że wyrównywanie szans jest niezbędne.

W ramach wspierania tego procesu w dniach 19-22 września podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się debata zatytułowana „Kobiety w sektorze kolejowym – wyrównywanie szans – możliwości i przeszkody”.

PKP S.A. dąży do zapewnienia godnych warunków pracy dla wszystkich grup społecznych, zwłaszcza dla kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

Różnorodność w sektorze kolejowym jest kluczowa dla sukcesu, dlatego eksperci zwracają uwagę na potrzebę wyrównywania szans dla wszystkich grup społecznych.

Firma PKP S.A. wykorzystuje każdą okazję do promowania równości płci i wyrównywania szans dla wszystkich grup społecznych, jak pokazano podczas debaty „Kobiety w sektorze kolejowym – wyrównywanie szans – możliwości i przeszkody”, która odbyła się w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w dniach 19-22 września.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM