Biznes i finanse

Polskie porty i kolej zyskają dzięki TRAKO 2023 – inwestycjom w szlaki transportowe Trójmorza

Dzięki współpracy między koleją a transportem morskim, coraz więcej miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskuje dostęp do szlaków tranzytu towarów z północy na południe. Projekt Trójmorza obejmuje już takie miejsca jak Szczecin-Pireus czy Gdańsk-Stambuł, a także ambitną wizję budowy podwodnego tunelu do Helsinek.

Podczas 15. Targów Kolejowych TRAKO odbyła się debata dotycząca perspektyw rozwoju towarowych przewozów kolejowych w obszarze Trójmorza. PKP CARGO przedstawiło swoją wizję rozszerzenia szlaków na osi Północ-Południe. Firma planuje przyłączenie nowych połączeń między portami czarnomorskimi, adriatyckimi oraz krajami Europy Zachodniej i Północnej, aby umożliwić przepływ towarów w całej Europie.

Jacek Rutkowski twierdzi, że platforma transportu towarów w Europie nie ogranicza się tylko do Jedwabnego Szlaku, ale obejmuje także Trójmorze. Rozwój połączeń kolejowych osi Północ-Południe będzie miał istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego państw na trasie od Bałtyku do Morza Czarnego.

Ekspansja szlaków kolejowych Trójmorza zakłada rozbudowanie połączeń polskich portów morskich: Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia z portami w Rijece (Chorwacja), Trieście (Włochy) oraz Konstancy (Rumunia), a w przyszłości, jak tylko sytuacja na wschodzie się unormuje, powstaną połączenia z ukraińskim portem w Odessie.

Z radością informujemy, że Grecja dołączyła do Inicjatywy Trójmorza, która została oficjalnie zatwierdzona na tegorocznym posiedzeniu w Bukareszcie. To zaś oznacza, że polskie porty zostaną połączone koleją z Pireusem.

Przedstawiciel PKP CARGO mówił również o projekcie rozbudowy szlaku Bałtyckiego, który będzie obejmował budowę tunelu w Zatoce Fińskiej, aby połączyć Helsinki (Finlandia) z resztą szlaku. Ponadto, planuje się przedłużenie szlaku Bałkańsko-Karpackiego do Sofii (Bułgaria) i Stambułu (Turcja).

„Stawiamy na rozwój Trójmorza i przygotowujemy się do realizacji tych koncepcji. W ostatnich latach dokonaliśmy zakupów lokomotyw wielosystemowych, platform intermodalnych do transportu kontenerów. Planujemy dalsze inwestycje w tabor wagonowy oraz lokomotywowy, budowę nowych terminali przeładunkowych, jak terminal w Karsznicach, a także rozbudowę istniejących terminali na granicy polsko-ukraińskiej” – zaznaczył Jacek Rutkowski. 

Gdańsk jest wiodącym portem w Polsce, stanowiąc trzeci co do wielkości port na Bałtyku i znajduje się w pierwszej 15 największych portów europejskich. Jego kluczowa pozycja na mapie tranzytowej Trójmorza zapewnia, że jest jednym z największych europejskich portów kontenerowych.

Współpraca Gdańska z portami Trójmorza wpłynie na poprawę wymiany handlowej w regionie. Połączenia szlaków tranzytowych w regionie Trójmorza przyniosą wymierne korzyści dla polskich portów.

Terminal kontenerowy w Gdańsku osiągnął w 2022 roku historyczny pułap 2 milionów ton przeładunków. Według prognoz, do 2028 roku zdolności przeładunkowe portów w naszym kraju zostaną podwojone.

Dzięki przemyślanej strategii, w zaledwie kilka lat polskie porty poczyniły znaczne postępy w zakresie inwestycji w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. To sprawiło, że nasz kraj stał się ważnym hubem śródziemnomorskim.

„Potencjalnie słabym punktem jest jednak tzw. >>ostatnia mila<< – bez inwestycji kolejowych mogą wystąpić problemy z wywozem towarów z portów, a pozyskanie klientów np. z Hamburga jest możliwe, ale wymaga od kolei osiągnięcia o wiele wyższej prędkości transportowej” – zaznaczył Lech Kutnowski.

Prof. Andrzej Massel podkreśla, że wdrożenie inwestycji w połączeniach kolejowych pomiędzy Polską, a Słowacją i Czechami byłoby kluczowe do zwiększenia tranzytu towarów w obszarze Trójmorza. Jednak wciąż pozostają tam „wąskie gardła” stanowiące przeszkodę w pełnym rozwoju tego tranzytu.

„Potrzebujemy dobrego odgałęzienia magistrali nadodrzańskiej do Czech, obejmującego m.in. nowe polaczenie Wrocławia z Pragą. Również między Polską, a Słowacją nie mamy pełnowartościowego przejścia granicznego: w Zwardoniu jest linia jednotorowa, a Muszyna ma nie najlepszy układ geometryczny” – wskazał Andrzej Massel.

Prezes zaznaczył, że realizacja wszystkich inwestycji w obszarze Trójmorza musi uwzględniać czasochłonne uzgodnienia z UE i wydanie odpowiednich rozporządzeń. W związku z tym, wszystkie projekty nie mogą być realizowane jednocześnie.

Podkreślił także, że na zrealizowanie sieci połączeń kolejowych będzie trzeba jeszcze kilku lat. W związku z tym, zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w obszarze Trójmorza musi uwzględniać tę okoliczność.

15. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 odbędzie się w dniach 19-22 września 2023 r. na terenach Amber Expo w Gdańsku. W tym roku, ponad 600 wystawców z 30 krajów bierze udział w targach.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM