Biznes i finanse

Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji dzięki wiaduktom i tunelom

28 września 2023 r. w Cukrowni Dobrzelin odbyła się konferencja, na której Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Marek Zagórski przedstawił plany spółki dotyczące segmentu cukrowego.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że kierowcy w Czyżewie w woj. podlaskim mają dostęp do bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Inwestycja ta umożliwia łatwiejszy dojazd w rejon miasta przy stacji kolejowej oraz zapewnia bezpieczny i sprawny ruch pociągów. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł prawie 40 mln zł, które zostały częściowo sfinansowane z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o objęcie budowy tunelu drogowego w Sulejówku w woj. mazowieckim, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który ma nastąpić 29 września 2023 r.

Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych SA, bezpieczeństwo, dostępność oraz komunikacja w miastach znacznie się poprawiają. Tym samym, mieszkańcy mogą cieszyć się lepszą jakością życia. Realizacja przedsięwzięć takich jak w Czyżewie czy w Sulejówku, wzmacnia pozycję kolei jako przyjaznego środowisku i bezpiecznego środka transportu – podkreślił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

W Czyżewie odcinek Rail Baltica został wzbogacony o nowy, dwupoziomowy wiadukt, który zapewnia bezpieczny przejazd nad linią kolejową. Obiekt o długości 85 m umożliwia kierowcom ominięcie dawnego przejazdu kolejowo-drogowego, co pozwala uniknąć czekania na zamknięciu rogatek. Dzięki szerokości 7 m, dwóm pasom ruchu i ciągowi pieszo-rowerowemu, nowy wiadukt zapewnia wygodny przejazd dla wszystkich użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności. Schody i pochylnia zapewniają dodatkowy dostęp.

Budowa wiaduktu wymagała także modernizacji istniejących dróg. Nowe odcinki drogi wojewódzkiej nr 690 o łącznej długości ok 1 km oraz dwa ronda zapewniają łatwy i bezpieczny dojazd. Ponadto, ul. Przytorowa została przebudowana na odcinku ok 400 m, a wzdłuż nowych dróg wybudowano dedykowane pieszym i rowerzystom ciągi pieszo-rowerowe.

W tym roku podlaski odcinek Rail Baltica będzie wzbogacony o kolejnych 25 dwupoziomowych skrzyżowań, w tym o wiadukt w Czyżewie. Już teraz trwają prace budowlane, które zakończą się w ciągu najbliższych miesięcy. Zostało do ukończenia jedynie 18 skrzyżowań.

Mieszkańcy Sulejówka ucieszą się z nowego tunelu drogowego, który zostanie wybudowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt ma na celu przebudowę układu ulic przyległych do linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol. Tunel będzie fascynujący – długości 90 metrów, z dwoma pasami ruchu, chodnikiem i ścieżką rowerową. Dodatkowo, windy ułatwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, a bezkolizyjne skrzyżowanie zadba o komfort i szybkość podróżowania.

Na miejscu obecnego przejazdu zostanie wybudowany nowy tunel drogowy, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli uniknąć korków i czekania na otwarcie rogatki. Niewątpliwą zaletą są też dodatkowe udogodnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

29 września 2023 r. została podpisana umowa pozwalająca na zawarcie kontraktu z wykonawcą robót budowlanych do końca listopada tego roku. Inwestycja ta szacowana jest na ponad 100 mln zł.

Inwestycje PLK na Mazowszu przyniosły efekty w postaci bezkolizyjnych skrzyżowań w miastach takich jak Otwock, Pruszków, Wołomin, Zielonka, Tłuszcz i Łochów.

W budowie są również: drogowy wiadukt w Pruszkowie, wiadukt dla pieszych i rowerzystów w Ciechanowie oraz tunele drogowe w Legionowie, Teresinie i Celestynowie.

PLK ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanych komunikatów w serwisie PAP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM