Biznes i finanse

Stan realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 – Raport Komunikacyjny

Eksperci zgromadzeni na trzecim dniu Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi odpowiadali na pytanie, czy ambicje europejskich i światowych rządów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, takie jak Fit for 55, AFIR, Net Zero, IRA, wspomogą rozwój nowej mobilności w Polsce, Europie i na świecie.

Ministerstwo Infrastruktury ma przyjemność poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła już 335 inwestycji w ramach realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID). Ponadto 287 inwestycji jest obecnie w trakcie realizacji, a 318 kolejnych jest na etapie przetargu lub przygotowań.

Dzięki Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej bezpieczeństwo na drogach w naszym kraju będzie zdecydowanie wyższe. To oznacza, że wszyscy użytkownicy dróg będą mieli zapewniony szybki i bezpieczny transport.

Kampania „Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej” ma na celu dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Rząd wdraża trzy filary, które mają zapewnić skuteczną realizację tego programu: inwestycje, zmiany w prawie oraz edukacja. Efekty tych działań są widoczne – w 2022 r. poziom bezpieczeństwa w Polsce wzrósł najbardziej w stosunku do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że choć jesteśmy na dobrej drodze, wciąż jeszcze dużo pracy przed nami.

PBID to innowacyjny program wieloletni w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich kierowców i użytkowników dróg krajowych podlegających zarządowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozległe przedsięwzięcie budowlane

Program Budowy Infrastruktury Dróg (PBID) to ogromne przedsięwzięcie budowlane, obejmujące 12 tys. zadań, które zostały podzielone na ponad 1100 Programów inwestycji. Rządowy program został wdrożony w 2019 roku i do tej pory Minister Infrastruktury zatwierdził już ok. 940 PI. Zrealizowanych zostało 335 inwestycji, 287 jest obecnie w trakcie wykonania, a pozostałe 318 są w fazie przygotowań lub ogłoszenia przetargu.

Do tej pory rząd zrealizował ponad 300 inwestycji, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jednak nie są to sukcesy, które zdarzają się same z siebie – ich powstanie wymagało determinacji, wsparcia finansowego oraz pracy wielu osób. Wciąż realizowany Program pozwoli na kontynuowanie modernizacji i przebudowy przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz chodników. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom polskich dróg – stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach Programu Bezpieczeństwa i Inwestycji Drogowych wykonano szereg prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Działania te obejmowały budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenie przejść dla pieszych, a także zbudowanie azyli i zatok autobusowych oraz wykonano lewoskrętów. Ponadto, na przejściach dla pieszych powstały sygnalizacje świetlne oraz ustawiono znaki D-6.

Dzięki wprowadzonym działaniom możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

GDDKiA zaangażuje się w realizację szeregu inwestycji, które pozwolą wybudować lub przebudować 136 km chodników, 130 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 12 km dróg rowerowych, a także 29 rond i doświetlić 158 skrzyżowań.

Ponadto, zaplanowano budowę 208 azyli dla pieszych, montaż 509 znaków D-6 na wysięgnikach, 7252 oświetleń przejść dla pieszych, 110 sygnalizacji na przejściach, 171 zatok autobusowych oraz 73 lewoskręty.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 został wprowadzony przez GDDKiA, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych w całej Polsce. Jego celem jest poprawa warunków technicznych i organizacyjnych w sieci dróg krajowych, aby zapewnić użytkownikom bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd. Koszt wszystkich zadań z PBID wynosi ok. 2,5 mld zł, a finansowanie przebudowy dróg krajowych w ramach tego programu pochodzi z Krajowego Funduszu Drogowego.

Dzięki Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 GDDKiA chce wyeliminować niebezpieczne sytuacje na drogach krajowych. Przewidziane są różne działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz ulepszenie warunków technicznych i organizacyjnych na drogach krajowych. Program będzie kosztował ok. 2,5 mld zł, a jego realizacja będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 realizowane są prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, takie jak:

• budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

• instalacja zatok autobusowych,

• modernizacja skrzyżowań oraz budowa lewoskrętów,

• montaż kładek dla pieszych,

• umieszczanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

• optymalizacja warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,

• usuwanie punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczenie liczby zjazdów z jezdni głównych poprzez wykonanie dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,

• poprawa kątów łuków poziomych jezdni w istniejących skrzyżowaniach,

• dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających z ruchu oraz rodzaju i kierunku jazdy,

• wprowadzanie bezpiecznych stref wokół jezdni, w szczególności „stref wybaczających” błędy kierowców,

• zwiększenie ochrony niechronionych uczestników ruchu,

• montaż skutecznego oświetlenia lub doświetlenie szczególnie niebezpiecznych miejsc,

• poprawa warunków jazdy na jezdni,

• poprawa przepustowości dróg, w szczególności węzłów i skrzyżowań,

• zwiększenie bezpieczeństwa na drogach dojazdowych, w szczególności redukcja prędkości oraz poprawa widoczności,

• uporządkowanie stref postojowych wzdłuż dróg krajowych.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP nie podlegają żadnym zmianom w ich treści w stosunku do dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego treść – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM