Polityka i społeczeństwo

Niesprzyjające relacje z współpracownikami – jak sobie z nimi radzić?

Według ostatnich badań ARC Rynek i Opinia dla Preply, aż 76% Polaków przyznaje, że odczuwa skutki negatywnych zachowań swoich współpracowników. Narzekanie, plotkowanie i unikanie obowiązków to najczęściej wymieniane powody, dla których kolegom z pracy nie darzymy zaufaniem. Jakie jeszcze zachowania współpracowników nas irytują? Wyniki ankiety wyjaśniają wszystkie wątpliwości.

Chociaż dla wielu z nas kariera jest ważnym elementem życia, to jednak atmosfera i dobre relacje z innymi w miejscu pracy są równie ważne. Pozytywne relacje, wsparcie i współpraca z pracownikami są niezbędne do uzyskania sukcesu. Ważne jest, abyśmy mogli czuć się w naszej pracy bezpieczni, szanowani i doceniani.

Kilka czynników może mieć wpływ na naszą motywację do pracy. Osoby biorące udział w badaniu wskazały, że lenistwo i unikanie obowiązków przez innych są szczególnie irytujące, a obserwacja tego zjawiska obniża ich własną produktywność. Ponadto otoczenie ma wyraźny wpływ na nasze samopoczucie. Najbardziej nieprzyjemne sytuacje to donoszenie na kolegów z pracy (44%), brak szacunku (40%) oraz fakt, że aż 13% ankietowanych nie lubi swoich współpracowników.

Plotkowanie zajmuje drugie miejsce wśród najbardziej niepożądanych zachowań w miejscu pracy – niezadowala się nim aż 44% ankietowanych. Najczęściej plotki krążą o szefostwie (19%), firmie (15%) i kolegach z pracy (10%).

I choć wiedząc o tym, iż bierność jest również formą działania, Polacy wydają się być szczególnie skłonni do niej. Wśród osób, które nie doświadczają żadnego z wyżej wymienionych zachowań, aż 40% przyznało, że często jest tylko biernym obserwatorem. Wśród odpowiedzi padły również takie, jak: „nic nie robię”, „nic nie mówię”, „nic nie proponuję”, „nic nie zmieniam”.

Niezależnie od tego, jaką postawę przyjmujemy wobec negatywnych zachowań w miejscu pracy, jedno jest pewne – nie należy pozostawać obojętnym. Pracodawca powinien zachęcać do konstruktywnej krytyki i współpracy, zamiast pozwalać na długotrwałe narzekanie i plotkowanie.

„Wyniki badania potwierdzają pewien stereotyp, że Polacy to naród, który często narzeka. Jednocześnie widać, że ta łatka zaczyna Polaków uwierać. To ciekawy paradoks – nie lubimy słuchać narzekań innych ludzi, ale sami nie potrafimy się przed nim powstrzymać. W środowiskach międzynarodowych nadmierne narzekanie nie jest mile widziane” – komentuje Gina Sole, digital PR manager w Preply.

Ponad połowa Polaków spotyka się w pracy z plotkowaniem (49%). Na drugim miejscu wskazano lenistwo (33%), czyli zjawisko, które wciąż pozostaje nietolerowane. Pozostałe zachowania, które budzą mniejszy sprzeciw, to: małomówność (15%), nietolerancja (17%), brak poczucia humoru (18%) oraz spóźnialstwo (21%). Warto zauważyć, że brak ochoty na żarty szczególnie denerwuje pracowników usług i handlu (21%), mniej zaś biur (12%).

Dla nas uczciwość jest szczególnie ważna w pracy zespołowej – współpraca oparta na zasadzie wzajemnego zaufania to najlepsza droga do sukcesu. Dlatego zależy nam, by nasz zespół tworzyły osoby, które będą uczciwe w stosunku do swoich kolegów z pracy.

Doskonały współpracownik to taki, który jest uczciwy. Uczciwość w stosunku do współpracowników to fundament dobrej pracy zespołowej. Dzięki niej można budować wzajemne zaufanie oraz wspólnie osiągać sukcesy. Dlatego dbamy o to, by nasz zespół tworzyły osoby, które będą uczciwe i szanować swoich współpracowników.

Gina Sole podkreśla, że Polacy są znani z dokładności i rzetelności, jednak wyniki badań pokazują, że te cechy są często pomijane. Z drugiej strony, otwartość, komunikacja i poczucie humoru są cechami, które są widoczne nawet bardziej, niż można by się tego spodziewać.

1000 Polaków w wieku 18-65 lat zostało zbadanych w sierpniu 2023 roku. Respondenci reprezentowali różne zawody, a większość z nich pochodziła z małych i średnich firm. Polski był jedynym językiem komunikacji w 99% przypadków, a tylko w przypadku 1/5 badanych wykorzystywano także język angielski.

Preply to międzynarodowa platforma edukacyjna łącząca nauczycieli języków z uczniami z ponad 180 krajów. Nasza wyjątkowa technologia algorytmicznej rekomendacji sprawia, że możemy dopasować najlepszych korepetytorów do każdego ucznia, aby pomóc im w nauce ponad 50 języków. Ponadto, dzięki naszym trzem ukraińskim założycielom, Preply przeszła długą drogę od małego 3-osobowego zespołu do firmy zatrudniającej prawie 500 pracowników z różnych stron świata. Obecnie nasze biura znajdują się w Barcelonie, Nowym Jorku i Kijowie, a zespół Preply tworzy ludzie z ponad 30 krajów.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM