Biznes i finanse

Dolna Wisła: nowy program zagospodarowania przyjęty przez Rząd

Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę jest w Polsce coraz bardziej popularne, szczególnie wśród młodych ludzi do 30. roku życia. Według badania świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego, przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, aż 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę, z czego 21% decyduje się na inwestowanie w PPK. Przekonanie młodych ludzi do inwestowania w IKE/IKZE/PPK jest związane głównie z ich przekonaniem, że ich pieniądze w tych instrumentach są bezpieczne i nikt ich im nie zabierze. Z badania wynika ponadto, że 70% młodych Polaków woli, aby instrumenty finansowe chroniły ich kapitał, a pozostali uważają, że powinny one pomnażać ich oszczędności.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że 10 października 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu wieloletniego o nazwie „Zagospodarowanie Dolnej Wisły”. Plan zakłada finansowanie budowy stopnia wodnego na Wiśle w okolicy miejscowości Siarzewo.

Realizacja programu zakłada wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i zastosowanie działań mających na celu ochronę środowiska. Projekt jest szansą na poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa dla korzystających z dolnego odcinka Wisły.

Realizacja Programu ma na celu zapewnienie kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej Dolnej Wisły. Efektem będzie zwiększenie dynamiki rozwoju transportu wodnego śródlądowego i turystyki wodnej, a także rozwój hydroenergetyki oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w regionie.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreśla, że Program +Zagospodarowanie Dolnej Wisły+ ma na celu poprawę żeglowności odcinka Wisły, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic. Inwestycja ta, w postaci Stopnia Wodnego Siarzewo, będzie chronić Kujawy przed powodzią, przeciwdziałać suszy, a także wspierać rozwój żeglugi i turystyki.

Program budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka w miejscowości Siarzewo zrealizowany zostanie do 2032 roku. Wpłynie to na zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami powodziowymi do 9,5 mld zł, a także zapewni ochronę około 100 tys. mieszkańców, 13 tys. budynków mieszkalnych, 726 społecznych oraz 183 zabytkowych. Stopień wodny Siarzewo stanie się także pozytywnym czynnikiem wpływającym na retencję wody w regionie oraz na rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślańskich terenów.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie właściwych stosunków wodnych w regionie poprzez budowę zbiornika wodnego o pojemności 135 mln m3 oraz zapory. W celu wykorzystania obiegowych procesów wody planowana jest również śluza żeglugowa. Do tego w ramach inwestycji powstanie elektrownia wodna o mocy 80 MW, która znacząco zwiększy produkcję energii elektrycznej – aż o 350 GWh/rok. Inwestycja w zieloną energię zapewni zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilność systemu energetycznego w całym kraju.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało wybrane jako inwestor tego projektu, którego realizacja wymaga dofinansowania na poziomie 7,5 mld zł.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP, tak aby nie naruszyć zawartych w nich treści. Autorzy i nadawcy komunikatów są odpowiedzialni za ich treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM