Polityka i społeczeństwo

Gminy w obliczu Święta Demokracji: Nowe Możliwości

Pójście do urn wyborczych to wyraz naszej odpowiedzialności za losy kraju. To okazja do tego, by raz na cztery lata wziąć sprawy w swoje ręce i wybrać to, w czym wierzymy. Wybory to prawo wyboru i szansa na to, by nasze głosy stały się bardziej słyszalne. Przy urnie wyborczej stajemy się częścią demokratycznego procesu i mamy możliwość oddania głosu i wpłynięcia na przyszłość Polski. Głosowanie to nasz obywatelski obowiązek, który powinniśmy wykonać z szacunkiem i odpowiedzialnością.

Chcemy zachęcić obywateli do udziału w wyborach parlamentarnych i w tym celu stworzyliśmy system premiowy. Gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy, otrzymają premię na realizację swoich zamierzeń, jeśli frekwencja przekroczy 60 procent. Jest to szczególnie ważne, ponieważ to właśnie w tych małych ojczyznach zaczyna się budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Dzięki tym funduszom, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają wsparcie, co pozwoli na szeroki rozwój kultury ludowej niedostrzeganej dotychczas. W ten sposób polskie wsie otrzymają szansę na pozytywne zmiany, a sama kultura ludowa może się rozwijać w nieznanych dotąd sposób.

Mieszkańcy gminy mają szansę na zdobycie 1 miliona złotych na remont remizy, jeśli uda im się osiągnąć najwyższą frekwencję wyborczą w powiecie. To niezwykła okazja do uzyskania funduszy na realizację jakiegoś wybranego przez nich zadania.

Mieszkańcy obszarów wiejskich mają przed sobą szereg możliwości, aby wspólnie zorganizować się i wykorzystać posiadane zasoby. Oprócz działalności statutowej Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu ludowego czy miejscowej orkiestry dętej, istnieje również możliwość uzyskania środków na działalność zespołów sportowych. W ten sposób mieszkańcy wsi mogą lepiej wykorzystać swoje zasoby i zrealizować swoje plany.

Dla wielu gmin oraz ich mieszkańców jest to szansa na poprawę jakości życia. Wystarczy, że co najmniej 60% uprawnionych do głosowania w gminie do 20 tys. mieszkańców wzięło udział w wyborach, aby gmina mogła otrzymać dodatkowe środki finansowe, które otworzą szansę na zmiany.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM