Biznes i finanse

Bezpieczne podróże dzięki wymianie informacji o zablokowanych kierowcach – Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Porozumienie między Uberem a Lyftem w USA stało się inspiracją dla rynku przewozowego i stanowi wzór do naśladowania. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła możliwość wymiany danych o kierowcach pomiędzy platformami, co stanowi krok w kierunku budowania nowego standardu bezpieczeństwa w branży. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza do dyskusji na ten temat, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał tej inicjatywy.

Sejm 26 maja 2023 r. uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z platform przewozowych przez aplikację. Najważniejsze zmiany to obowiązek fizycznej weryfikacji kierowców oraz częste kontrole tożsamości, które mają być przeprowadzane co najmniej raz na 50 przejazdów.

Firmy pośredniczące przy przewozie osób otrzymały także nową możliwość: dzielenia się informacjami na temat kierowców, którzy mają na swoim koncie zdarzenia, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Dzięki temu kierowcy, których wcześniej zablokowano w jednej z aplikacji, będą mieli trudniejszy dostęp do innych firm transportowych.

Unia Europejska jest bardzo restrykcyjna w odniesieniu do wymiany informacji prywatnych. Dlatego też, aby umożliwić platformom działanie w tym zakresie, konieczne jest stworzenie odpowiednich przepisów prawnych. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego apeluje do wszystkich państw UE o stworzenie właściwych procedur i procesów dotyczących tego zagadnienia.

„Dyskusja na temat wymiany informacji jest bardzo istotna i należy wykorzystać moment jakim jest zmiana przepisów. Dobrą praktyką, z której można czerpać jest rynkowe porozumienie w USA pomiędzy Uberem a innym dużym graczem – firmą Lyft. Wierzymy, że jest to dobra podstawa do wdrożenia właściwych procesów w Polsce. Zapraszamy całą branżę do dyskusji na ten temat” – mówi Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego PBD

Ponieważ konkurencja na rynku jest coraz większa, dobrym pomysłem jest trzymanie się określonych wytycznych dotyczących praktyk rynkowych. Przede wszystkim, firmy powinny udzielać sobie nawzajem wystarczających informacji, aby zapewnić wzajemne korzyści. Powinny one również współpracować, aby zredukować koszty i zwiększyć produktywność.

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w zakresie praktyk rynkowych, firmy muszą współpracować ze sobą, aby wymieniać dane i informacje. Należy stosować się do rygorystycznych standardów w zakresie udostępniania i ochrony informacji. W szczególności należy określić zakres danych, które będą udostępniane, a także zapewnić, że proces wymiany będzie zgodny z wytycznymi. Ponadto należy zadbać o bezpieczeństwo danych i regularnie przeprowadzać audyt.

Dobre praktyki rynkowe obejmują współpracę między firmami, aby zapewnić sobie wzajemne korzyści. Firmy powinny udostępniać informacje w bezpieczny sposób, zgodnie z określonymi standardami. Wszystkie te działania w połączeniu z regularnym audytem pozwolą na osiągnięcie optymalnych wyników w zakresie praktyk rynkowych.

Konkurencja na rynku jest coraz większa, dlatego ważne jest, aby firmy mogły wymieniać informacje w bezpieczny i skuteczny sposób. Dlatego ważne jest, aby firmy stosowały się do wytycznych dotyczących praktyk rynkowych, w tym udostępniania informacji, wnioskowania o informację oraz zapewniania bezpieczeństwa danych. Ponadto, regularny audyt pozwoli na zapewnienie, że wszystkie te standardy są przestrzegane.

Aby uczynić przewozy transportem TPL w Polsce bardziej bezpiecznymi i przejrzystymi, organizacja Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wystosowała inicjatywę wymiany informacji o kierowcach, którzy zostali zdyskwalifikowani z powodu poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Poprzez ułatwioną wymianę danych pomiędzy platformami pośredniczącymi w przewozie osób, można nie tylko zminimalizować ryzyko związane z niewiarygodnymi kierowcami, ale także zbudować zaufanie do przewozu transportem TPL. Regulacje partnerskie, takie jak te wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie Uber i Lyft współpracują z HireRight, stanowią dobry przykład dla całej branży w Polsce.

„Jako Uber jesteśmy otwarci na dialog i dzielenie się rozwiązaniami, które realnie działają i mogą przysłużyć się całej branży. W szczególności w tak ważnej sprawie jaką jest bezpieczeństwo. Porozumienie jakie nasza firma ma z bezpośrednim konkurentem w USA pokazuje, że można efektywnie i szybko usuwać dostęp do kierowców nie tylko z jednej platformy, ale z całego rynku. Wierzymy, że proces ten da się wdrożyć w Polsce i deklarujemy chęć współpracy z innymi platformami w tym zakresie” – mówi Marcin Moczyróg, dyrektor generalny Uber CEE.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM